Jak kolečko pomáhalo

Jak Kolečko pomáhalo v roce 2021

378.133,- Kč pro Centrum dětské traumatologie v Ostravě

  • 378.133,- Kč – polohovací postýlky Linet

221.805,- Kč pro Centrum dětské traumatologie v Praze - Motol

  • 221.805,- Kč – optický fibroskop