Dožij se dvaceti!

Kdo by se nechtěl dožít dvaceti? Vypadá to jako hloupá otázka. Ale když si pročítáte statistiky dopravních nehod, vypadá to spíš tak, že hodně mladých lidí s řidičákem vonícím novotou touží zemřít „hrdinskou“ smrtí v troskách auta..A bohužel málokdy v tom jedou sami.

Evropská komise uvádí, že v roce 2016 zemřelo na silnicích více než 25 000 lidí, 4 500 z nich nebylo více než 24 let. V České republice zemřelo v roce 2017 při dopravních nehodách 65 mladých lidí ve věku 18 – 24 let.

Projekt nadačního fondu Kolečko se zaměřuje právě na rizikovou skupinu mladých adeptů nebo čerstvých držitelů řidičského oprávnění, ale samozřejmě i na jejich potencionální spolujezdce nebo účastníky silničního provozu v jakékoliv roli. Je alarmující, že prevence rizikového chování v silničním provozu není trvalou součástí vzdělávacích plánů na středních školách a učilištích.

První etapa pilotní fáze projektu „Dožij se dvaceti​“ realizovaná v období od 1. 6. 2015 do 31. 7. 2016 pod registračním číslem CZ.11/MGS/062 byla podpořena dotací ve výši 532 678,- Kč z Norských fondů 2009 – 2014 v rámci Programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“.

Pro projekt bylo vybráno 10 středních škol a učilišť ve Středočeském (Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav) a Ústeckém (Most, Teplice, Ústí nad Labem) kraji a zúčastnilo se ho více než 600 studentů.

V této první etapě měly interaktivní tréninky podobu čtyřhodinové akce pro skupinu maximálně 30 studentů. Na tzv. teoretickou část – aspekty bezpečného a rizikového chování v silničním provozu, crashtesty, prezentace vážných dopravních nehod mladých rodičů v daném regionu, diskuse s lékařem z Centra dětské traumatologie Thomayerovy nemocnice, beseda s viníkem závažné dopravní nehody – navázala po 3 vyučovacích hodinách praktická část se zkouškou na posuvném simulátoru nárazu, rozhovorem s policisty o vlivu návykových látek a alkoholu na chování řidiče s možností dobrovolného testování a simulovanou dopravní nehodou s nácvikem prvních občanských pomocí.

Naším cílem je:

 • snížit riziko nebezpečného chování na silnicích

 • snížit nebezpečí vážné nehody a katastrofálních následků

 • dodat odvahu pomoci druhým v kritických situacích

Díky grantu společnosti ŠKODA AUTO a.s. ve výši 105.000 Kč jsme na podzim letošního roku mohli vyrazit za studenty do Královéhradeckého kraje a Středočeského kraje:

 • 4.10. Střední zdravotnická škola Trutnov (teoretická část)
 • 8.10. Lepařovo gymnázium Jičín (teoretická část)
 • 25.10. společná praktická část projektu pro SZS Trutnov a LG Jičín
 • 15.a 22.11. SOŠ a SOU Neratovice (teoretická část)
 • 3.12. Gymnázium Neratovice (teoretická část)
 • 25.3.2019 ISŠT Mělník (teoretická část)
 • 3.4.2019 SOŠ a SOU Neratovice (praktická část – 1. skupina)
 • 24.4.2019 SOŠ a SOU Neratovice (praktická část – 2. skupina)
 • 29.4.2019 ISŠT Mělník (praktická část)
 • 19.9.2019 SŠUD a VOŠ Brno (teoretická část)

Kam se chystáme?

Rádi přijedeme i k Vám nebo poskytneme potřebné metodické materiály k projektu metodikům primární prevence a vyučujícím. Kontaktujte nás na linda@kolecko.cz.

Ve spolupráci s Policií ČR a regionálními preventisty rizikového chování vybíráme střední školy, na každé z nich probíhají obvykle dva semináře celkem pro cca 60 – 70 studentů.

V tvz. teoretické části se studenti setkávají s lektory bezpečnosti silničního provozu a připravují se na praktický nácvik prvních občanských pomocí. Silným zážitkem je určitě rozhovor s viníkem tragické dopravní nehody (Tomáš Beran, zakladatel NF Kolečko a patron projektu/ Jan Hamr). Dopravní policisté z jednotlivých regionů poukazují na konkrétní nebezpečná místa a nejzávažnější chyby mladých řidičů, se kterými se ve své praxi setkávají.

Praktická část probíhá s několikatýdenním odstupem. Fyzicky i psychicky je pro všechny nejnáročnější simulace vážné dopravní nehody ve spolupráci se záchranáři Royal Rangers a členy týmu posttraumatické péče Hasičského záchranného sboru. Policisté v rámci svého stanoviště diskutují se studenty o vlivu alkoholu a drog na chování řidiče, o přítomnosti a odbourávání návykových látek, nabízejí možnost testování a vysvětlují princip testerů. Členové týmu Výzkumu dopravní bezpečnosti ŠKODA AUTO a.s. mají v režii třetí stanoviště týkající se problematiky správného poutání a přípravy místa řidiče před jízdou.

Součástí projektu je několikastupňový výzkum formou dotazníků, které připravil a průběžně vyhodnocuje tým PhDr. Matúše Šuchy z Katedry psychologie Univerzity Palackého v Olomouci.

V červnu 2018 jsme uzavřeli smlouvu o spolupráci s Univerzitou J.A. Komenského, jejíž studenti se projektu zúčastní v rámci jejich povinné praxe. Reakce středoškoláků na jen o málo starší lektory a členy týmu jsou jednoznačně pozitivní a my jsme získali nadšené kolegy s novým pohledem na věc.

Kde jsme byli

Partneři projektu

 • České sdružení obětí dopravních nehod
 • Výzkum dopravní bezpečnosti ŠKODA AUTO a.s.
 • Univerzita J.A. Komenského
 • Univerzita Palackého v Olomouci
 • Policie České republiky
 • Hasičský záchranný sbor České republiky, tým posttraumatické péče HZS
 • Royal Rangers, záchranná služba
 • Thomayerova nemocnice