O prevenci

Když pomáháme dětským traumacentrům a jejich prostřednictvím těžce poraněným dětem, snažíme se vlastně jen zmírnit následky neštěstí, které už se stalo. Proto je stejně důležité udělat všechno, co pomůže úrazům dětí zabránit. Význam primární prevence je naprosto zásadní, i když její účinek a efektivita se mohou projevit až po dlouhé době. My v Kolečku jsme přesvědčeni, že jakákoliv aktivita, která pomůže kdykoliv budoucnu zachránit lidský život, má smysl.

Děti, se kterými se setkáváme v rámci našich preventivních programů, jsou chytré a mnohé věci cítí instinktivně. Jsou obklopené pravidly, příkazy, ochrannými pomůckami a systémy, které je mají chránit. Nejslabším článkem řetězu jsme my, dospělí. Musíme jít příkladem a dodržovat pravidla vždycky, za všech okolností. Pokud v tomhle nejsme důslední, škodíme dětem víc, než když si pro chvilku naší nepozornosti odřou koleno.

Současná generace rodičů může dětem paradoxně “ublížit” i přehnanou péčí. Děti by měly vědět, že sirka pálí a nůž je ostrý a ne nadarmo se říká, že dobře padat se člověk může naučit. Jakýkoliv pohyb a sportovní aktivita zvyšují obratnost a postřeh. Ochranné pomůcky jako jsou helmy, chrániče páteře a končetin jsou běžně dostupné a jejich používání by pro děti i pro nás měly být samozřejmostí. Ale dávat helmu lezoucímu batoleti, aby se doma neuhodilo o zeď, je absurdní.

V Kolečku se systematicky věnujeme osvětě v prevenci dětských úrazů, ročně se tisíce dětí dozví nejen jak se správně chovat v autě, na kole, jako chodec i při sportovních aktivitách, ale i jak poskytnout první pomoc.

Děkujeme za podporu našim partnerům, kteří pochopili, že prevence je stejně důležitá jako složitý a nákladný lékařský přístroj.

Nadační fond Kolečko je autorem a realizátorem těchto projektů