Bez úrazů je to fajn

Projekt Bez úrazů je to fajn - Hrdina Ben

Kolečko se stalo partnerem projektu „Primární, sekundární a terciární prevence dětských úrazů v traumacentru Thomayerovy nemocnice“ podpořeného grantem z Norských fondů.

Naším úkolem bylo koordinovat v rámci projektu primární prevenci, proto jsme připravili a do 31. 7. 2016 uspořádali seriál workshopů určených pro žáky 1. stupně základních škol a rodiče dětí ve věku do 6 let.

V rámci 26 akcí na základních školách bylo proškoleno 3 606 dětí, semináři v mateřských školkách a rodičovských centrech prošlo 449 dospělých.

V RÁMCI PROJEKTU „BEZ ÚRAZŮ JE TO FAJN“ JSME PROŠKOLILI

0
DĚTÍ
0
DOSPĚLÝCH

Projekt Bez úrazů je to fajn stojí na podobných principech jako „Rozhlédni se!“ a dotýká se základních pravidel bezpečného chování dětí jako účastníků silničního provozu.

Naši lektoři v oblasti prevence během workshopů (každý v délce vyučovací hodiny) diskutují s dětmi o nejčastějších rizikových situacích v silničním provozu (cestování automobilem, jízdě na kole, chůzi v silničním provozu, viditelnosti atd.) a o nebezpečí při sportovních a volnočasových aktivitách (in-line brusle, skateboardy, freestyle kola a koloběžky, snowboardy, trampolíny).

Projekt Bez úrazů je to fajn - kluk na skejtu
Projekt Bez úrazů je to fajn - holčička skákající přes švihadlo

Součástí semináře jsou i informace jak přivolat odbornou pomoc a jak reagovat v případě úrazu. Lektoři mají k dispozici atraktivní audiovizuální materiály (crashtesty) i praktické názorné pomůcky (ochranné přilby, chrániče končetin, autosedačky, instruktážní křeslo k prezentaci správného používání zádržného systému v automobilech). Výukové materiály zůstávají k dispozici školám pro další využití.

Při seminářích v rodinných centrem se zaměřujeme na roli rodiče jako nejdůležitějšího článku prevence dětských úrazů, snažíme se o to, aby maximálně využívali všech dostupných bezpečnostních prvků a pomůcek a především byli co nejdůslednější v dodržování všech pravidel.

Více o celém projektu najdete na www.ftn.cz/prevenceurazu.

Projekt Bez úrazů je to fajn má vlastní webové stránky www.bezurazujetofajn.cz, jejichž součástí je i interaktivní hra.

Kde jsme byli

Praha

Ústecký kraj

Středočeský kraj

Pardubický kraj

Liberecký kraj

Partneři projektu