Cíl nadace

O Kolečku

Nadační fond Kolečko od roku 2004 podporuje finančně a materiálně Centra dětské traumatologie a realizuje programy prevence úrazů dětí zejména v silničním provozu.

Děláme všechno pro to, aby se dětem na silnici nic nestalo. Ne vždycky se to podaří. Pak se snažíme pomoci těm, které utrpěly jakýkoliv úraz. Naším cílem je zlepšit a urychlit proces léčení pomocí moderních přístrojů a pomůcek a zpříjemnit pobyt v nemocnici.

NF Kolečko je členem Asociace nadačních fondů Fóra dárců a Evropské charty bezpečnosti silničního provozu.

Příběh zakladatele nadačního fondu Kolečko fotografa Tomáše Berana.

Pomáháme dětem po těžkých úrazech

Dopravní nehodovost a její následky jsou fenoménem, který způsobuje každoročně bolest a utrpení tisícům lidí. Tomu se, bohužel, nevyhnou ani děti, jež mají pouze omezené možnosti účinně se chránit a do určitého věku jsou jako účastníci silničního provozu naprosto odkázáni na chování nás, dospělých.

Osm Center dětské traumatologie v České republice (Praha – Krč, Praha – Motol, Plzeň, Ústí nad Labem, Hradec Králové, České Budějovice, Brno a Ostrava) pečuje o děti, které utrpěly nejvážnější úrazy, mnohdy na hranici života a smrti.

Kolečko tato dětská úrazová centra dlouhodobě a trvale podporuje, pomáhá dětem zmírnit následky traumatu, zpříjemnit jim stresující pobyt v nemocnici a zároveň lékařům zkvalitňovat a ulehčovat jejich práci.

Podporujeme prevenci úrazů dětí v silničním provozu

Do určitého věku jsou děti jako účastníci silničního provozu naprosto v rukou nás, dospělých. Naučit je co nejdřív zásady bezpečného chování na silnici, v autě, na kole nebo při sportu může zásadním způsobem
v krizových situacích ovlivnit jejich život. Správný příklad může zachránit zdraví nebo život nejen jim.
V Kolečku si uvědomujeme obrovský význam primární prevence a jsme vděčni našim partnerům za podporu, která nám od roku 2010 pomohla oslovit a poučit více než 20 000 dětí a jejich rodičů.