Jak kolečko pomáhalo

Nadační fond Kolečko pomáhá výhradně osmi Centrům dětské traumatologie: v Praze–Krči,
Praze-Motole, Plzni, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Brně a Ostravě. Dětská traumacentra jsou vysoce specializovaná pracoviště, ustanovená v roce 2002 věstníkem Ministerstva zdravotnictví.

Dětská traumatologie je součástí pediatrické chirurgie, léčí pacienty po těžkých úrazech od novorozeneckého věku do 18 let. To klade velké nároky na širokou škálu typů a velikostí přístrojů a jejich doplňků, léčebných i rehabilitačních pomůcek a na vybavení ambulancí, operačních sálů nebo lůžkových oddělení . Od roku 2004 Kolečko poskytlo dětským traumacentrům finanční prostředky a vybavení v celkové hodnotě přes 12.700.000,-  Kč.

Podívejte se, jak jsme pomáhali rok za rokem …