Jak kolečko pomáhalo

Jak Kolečko pomáhalo v roce 2016

168.431,- Kč pro Centrum dětské traumatologie Thomayerovy nemocnice v Praze-Krči

  • lupové brýle Zeiss pro operatéry v hodnotě 60.500,- Kč pro Centrum dětské traumatologie v Praze-Krči
  • židle a sedačky pro čekárnu a ambulance za 107.931,- Kč

187.228,40 Kč pro Centrum dětské traumatologie FN Ostrava

  • na nákup skeletální akumulátorové vrtačky

129.366,- Kč pro Centrum dětské traumatologie FN v Hradci Králové

  • na nákup nočních stolků pro lůžkovou část kliniky

127.048,- Kč pro Centrum dětské traumatologie FN v Brně

  • na nákup operačních nástrojů a nástrojových stolků

192.920,- Kč pro Centrum dětské traumatologie FN v Praze-Motole

  • na nákup mobilního ultrazvukového přístroje Sonoscape