Jak kolečko pomáhalo

Jak Kolečko pomáhalo v roce 2018

405.510,- Kč pro Centrum dětské traumatologie Thomayerovy nemocnice v Krči

  • 290.180,- Kč zevní fixátor ruky
  • 50.000,- Kč speciální zástěry pro RTG vyšetření
  • 7.000,- Kč chodítko pro Matěje Holuba, pacienta po těžkém úrazu na lyžích
  • 58.330,- Kč běžecký pás pro rehabilitaci pacientů po úrazech
  • 3.699,91 Kč lego a kreslicí potřeby jako dárek pro Matěje

70.364,- Kč monitory vitálních funkcí pro Centrum dětské traumatologie Krajské nemocnice v Ústí n. Labem

114.518,03 Kč operační instrumentárium pro Centrum dětské traumatologie Fakultní nemocnice v Brně