Jak kolečko pomáhalo

Jak Kolečko pomáhalo v roce 2011

842.961,- Kč pro Centrum dětské traumatologie TN v Praze - Krči

  • karbonové desky k 3D rentgenu v hodnotě 322.748,- Kč
  • odsávačka v hodnotě 19.900,- Kč
  • mobilní koupelna v hodnotě 187.000,- Kč
  • automatický bezpečnostní vstup na lůžkové oddělení Kliniky dětské chirurgie a traumatologie v hodnotě 135.527,- Kč
  • elektrodermatom pro odběr kožních štěpů v hodnotě 177.786,- Kč

105.600,-Kč pro Centrum dětské traumatologie FN v Brně

  • bezdrátové světlo pro operatéra
  • gelové podložky pro pacienty

103.178,- Kč pro Centrum dětské traumatologie FN Motol

  • instrumentárium pro operace kolenních vazů

85.890,- Kč pro Centrum Dětské traumatologie FN Plzeň

  • motodlaha

379.500,- Kč pro Centrum dětské traumatologie v Ústí n. Labem

  • akumulátorová vrtačka pro skeletální operace