Jak kolečko pomáhalo

Jak Kolečko pomáhalo v roce 2012

350.000,- Kč pro Centrum dětské traumatologie v Krči

  • úprava, dekorace a vybavení rehabilitace Kliniky dětské chirurgie a traumatologie

334.110,- Kč pro Centrum dětské traumatologie v Hradci Králové

  • monitory na operační sály

110.032,- Kč pro Centrum dětské traumatologie v Brně

  • mikrochirurgické instrumentárium pro neurotraumatologii