Jak kolečko pomáhalo

Jak Kolečko pomáhalo v roce 2013

39.192,- Kč pro Centrum dětské traumatologie FN Hradec Králové

  • zprovoznění monitorů na operačních sálech a multifunkční tiskárna

199.321,20 Kč pro Centrum dětské traumatologie FN České Budějovice

  • akumulátorová vrtačka Colibri Synthes

160.036,50 Kč pro Centrum dětské traumatologie Thomayerovy nemocnice v Praze - Krči

  • výtvarné řešení dekorace a realizace v nových prostorách rehabilitace v hodnotě 50.190,60 Kč
  • Vojtův stůl a motodlaha pro rehabilitaci v hodnotě 90.750,- Kč
  • transportní podložka v hodnotě 12.087,90 Kč
  • edukativní hračky pro hernu lůžkového oddělení  KDCHT v hodnotě 7.008,- Kč