Jak kolečko pomáhalo

Jak Kolečko pomáhalo v roce 2006

  • 333.000,-Kč příspěvek na nákup multifunkční věže pro endoskopická vyšetření pro Centrum dětské traumatologie v Praze – Krči