Jak kolečko pomáhalo

Jak Kolečko pomáhalo v roce 2015

  • operační nástroje v hodnotě 246.730,60 Kč pro Centrum dětské traumatologie v Ústí n. Labem
  • vyhřívací podložky na operační sál za 60.408,- Kč pro Centrum dětské traumatologie v Praze – Krči