Rozhlédni se!

Projekt Rozhlédni se!

Rozhlédni se! představuje bezpečně preventivní projekt, který koncem roku 2009 založil Nadační fond Kolečko ve spolupráci se stavební skupinou EUROVIA CS. Jedná se o nejdéle běžící projekt nejen nadačního fondu Kolečko, ale i jeden z mála dlouhodobých, koncepčních a smysluplných preventivních programů v České republice vůbec.

Projekt Rozhlédni se! je zaměřen na prevenci dětských úrazů. Má celorepublikový charakter a věnuje se dětem ve věku od 6 do 10 let. Ty při interaktivních trénincích učí, jak se mají bezpečně pohybovat v silničním provozu, ať už jako chodci, na kole či na bruslích, nebo jako spolujezdci v autě. Získané znalosti si pak bezprostředně ověřují na šesti stanovištích. Vhodnou, hravou a atraktivní formou si tak osvojují, co se naučily.

od roku 2013 projektem prošlo již

0
dětí

Rozhlédni se! má celorepublikový charakter. Jezdí zdarma přímo za dětmi do základních škol. Mimořádně se objevuje také na větších akcích pro veřejnost.

Hlavní pilíře projektu Rozhlédni se!

Projekt stojí na šesti základních pravidlech správného chování při pohybu na silnici: 

Rozhlédni se!

Tak zní jedno z nejdůležitějších pravidel v silničním provozu. Rodiče učí své děti zastavit na kraji chodníku a před vstupem do silnice se rozhlédnout – vlevo, vpravo a zase vlevo. Prostá teorie ale nestačí. Tuto dovednost je třeba neustále trénovat, protože pro dítě nebývá ani tak složité vlastní rozhlížení, ale posouzení, zda je situace skutečně bezpečná. Prvním problémem může být omezený výhled například kvůli parkujícím autům. Děti mají také problém odhadnout rychlost, jakou se auta k přechodu přibližují. Současně musí být děti schopné vnímat situaci na silnici po celou dobu přecházení.

Aby se děti nedopouštěly chyb, které by mohly mít fatální následky, je třeba tato pravidla neustále opakovat, ale především procvičovat.

Připoutej se!

Přestože jsou řidiči i jejich spolucestující povinni být za jízdy připoutáni bezpečnostním pásem, stále se najdou ti, kteří riskují nejen pokutu, ale především životy své, ale i ostatních účastníků silničního provozu. Dle statistik hrozí nepřipoutaným osobám až šestkrát vyšší riziko úmrtí! Používání pásů brání nejen závažným zraněním hlavy a obličeje, včetně otřesu mozku, ale i zlomeninám dlouhých kostí – rukou a nohou.

Proto je důležité vysvětlit dětem, proč a jak je nutné se v autě připoutat, ale především je naučit že je to to první, co mají udělat, když do auta nasednou.

Buď vidět!

Každý účastník silničního provozu, ať už je to chodec, cyklista nebo řidič, musí být kvůli bezpečnosti viditelný pro ostatní. Mnohé statistiky o dopravních nehodách však dokazují, že toto opatření se příliš nedodržuje. A to i přesto, že nošení reflexních prvků při snížené viditelnosti už je povinností.

Obzvlášť děti jsou velice snadno přehlédnutelné. Proto je třeba, aby pochopily, že pokud budou mít výrazné oblečení a reflexní prvky, řidiči si jich lépe všimnou a budou opatrnější.

Chraň se!

V České republice je užívání ochranné přilby povinné pouze  na kole pro děti do 18 let. Pokud tedy dítě na kolečkových bruslích, koloběžce či jiném vozítku přilbu nemá, zákon sice neporušuje, ale policisté ji vždy s ohledem na bezpečnost doporučují. Kromě helmy by děti měly mít i chrániče, a naopak neměly používat sluchátka, ztrácejí pak pozornost a nevědí, co se kolem nich děje.

Na našich školeních děti učíme, že nejde jen o srážku s autem. Každý pád, ať už z kola, či na bruslích je pro jejich hlavu nebezpečný. A to i když jezdí „jen za domem“. Velice důležité je také mít přilbu správně nasazenou a připevněnou, protože i její špatné použití může způsobit zranění.

Pomáhej!

O zásadách první pomoci nepotřebují vědět pouze dospělí, ale také děti. Pokud jsou totiž náležitě proškoleny, nemají zpravidla s jejím poskytnutím problémy.

V rámci našich školení proto děti učíme rozpoznat rizikové situace, důležitá telefonní čísla a to, jak mají komunikovat s dispečinkem. Seznamujeme je se základy první pomoci při poranění a učíme je resuscitaci. Samozřejmě formou hry.

Poznávej dopravní značky!

Znalost dopravních značek souvisí se znalostí pravidel silničního provozu. Každý účastník v dopravě je tedy musí znát a řídit se jimi a děti nejsou žádnou výjimkou.

Stejně jako pravidla silničního provozu se je děti nejlépe naučí v praxi nebo prostřednictvím her a hraček.

Nebuď kečup

Děti na jejich cestě za vědomostmi provázejí kreslené postavičky Lucie, jejího bratra Matěje a nešikovného Rajčete, které vytvořila výtvarnice Eva Sásová. Lucie je starší a chytřejší, ukazuje svému mladšímu bratrovi, co má dělat správně. Jejich kamarád Rajče je naopak úplný „mimoň“, a proto se z něj při různých nehodách stává často kečup.

Koncept akcí spojuje zábavné semináře, kvízy a poznávací soutěže s interaktivním tréninkem. Díky tomu, že si děti získané informace ihned zkouší a trénují v reálných situacích, které mohou v provozu skutečně nastat, si bezpečné chování na silnici skutečně osvojí.

Nadační fond Kolečko nabízí projekt Rozhlédni se! základním školám zdarma jako alternativu klasického modelu dopravní výchovy. Zapojuje jej ale i do akcí pro veřejnost, pořádaných například městskými a obecními úřady, regionálními subjekty v rámci integrovaného záchranného systému (dny prevence), ale i komerčními nebo neziskovými subjekty (spolky, sdružení, mateřská centra).  

Kam se chystáme?

A možná právě k vám! Přihlaste se do projektu Rozhlédni se! a s radostí vás navštívíme. Napište nám na marcela.novakova@hypnosis.cz nebo linda@kolecko.cz.

Kde jsme byli

Hlavní město Praha

Středočeský kraj

Jihočeský kraj

Plzeňský kraj

Karlovarský kraj

Ústecký kraj

Liberecký kraj

Královehradecký kraj

Pardubický kraj

Kraj Vysočina

Jihomoravský kraj

Zlínský kraj

Olomoucký kraj

Moravskoslezský kraj

Spoluzakladatelem a výhradním partnerem je společnost EUROVIA CS

Společnost EUROVIA CS, člen Skupiny VINCI Construction CS, je dynamická, progresivní a prosperující stavební společnost, která udává trendy a posouvá hranice dopravně-inženýrského stavebnictví. Partnerem projektu Rozhlédni se! je po celou dobu jeho působení. 

„Podpořit tento projekt jsme se rozhodli hned z několika důvodů. Jednou z našich hlavních činností je výstavba silnic, železnic, chodníků, mostů…. Už při jejich výstavbě dbáme na to, aby byly pro uživatele bezpečné, a proto nám není jedno, co se na nich následně děje. Děti jsou nedílnou součástí silničního provozu a bohužel jsou také častými účastníky nehod, což se nás lidsky velmi dotýká. Proto jsme si řekli, že se to pokusíme změnit a prevence je podle nás ta nejlepší cesta,“ konstatuje Iveta Štočková, vedoucí útvaru komunikace a marketingu stavební skupiny EUROVIA CS.