Je objednáno!

Trvalo to více než rok, než se nám podařilo shromáždit peníze na skeletální vrtačku pro Centrum dětské traumatologie Thomayerovy nemocnice v Krči. Její cena mezitím stoupla 20%, původně zamýšlený typ COLIBRI se mezitím přestal vyrábět a byl nahrazen novinkou UNIUM. Koncem ledna nám chybělo ještě 25.000 Kč, poprosili jsme vás o pomoc a během měsíce přibylo na transparentním účtu přes 40.000 Kč! Děkujeme vám všem, kteří jste přispěli a pomohli nám získat nesmírně důležitý přístroj, který lékařský tým dětského úrazového centra každý rok využije při více než 600 operací pacientů se zraněním kostí.

Nejnovější zprávy

A je tady!

Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK ve FTN, respektive její přednosta

Už jen kousíček…

Děkujeme všem, kteří vyslyšeli naše vánoční přání a přispěli do sbírky na nákup