Lucie, Matěj, pan Rajče a 20 tisíc dětí

Náš nejdéle fungující preventivní projekt Rozhlédni se! vstupuje do 16. sezóny. Tak se pojďme ohlédnout a malinko bilancovat, co máme za sebou.

Od roku 2013 prošlo interaktivními tréninky více než 20 000 dětí převážně ve věku od 8 do 10 let. Jen v loňském roce to bylo více než 2 500 „absolventů“. Provázejí je maskoti: chytrá Lucie, její mladší bráška Matěj a trochu neukázněný a riskující pan Rajče.

Náš tým navštívil 123 základních škol a mateřských školek ve všech krajích České republiky.

Projekt jsme prezentovali také v rámci desítek akcí pro veřejnost včetně Týdne prevence v Ostravě, Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech nebo Festivalu dětských filmů ve Zlíně.

Školám, dětským a příměstským táborům ho poskytujeme zdarma. Můžeme si to dovolit jen díky nepřetržité podpoře společnosti EUROVIA CZ, členu Skupiny VINCI Construction CS, která do Rozhlédni se! investovala už téměř 6,5 mil. Kč.

Lektory projektu jsou na slovo vzatí odborníci v oblasti bezpečnosti silničního provozu.

Od roku 2013 zajišťuje veškerou produkci agentura Hypnosis, díky ní jsou všichni včas na místě, informovaní a všechny děti nakonec dostanou odměnu!

V rámci tzv. primární prevence úrazů se děti hravou a interaktivní formou učí bezpečnému pohybu v silničním provozu, ať už jsou jeho účastníky v roli chodce, cyklisty, na inline bruslích nebo jako spolujezdci v autě. Získané znalosti si ihned ověřují na stanovištích rozdělených podle základních pilířů projektu: Rozhlédni se!, Připoutej se!, Buď vidět!, Pomáhej! Chraň se! a Poznávej dopravní značky!

Význam primární prevence dětských úrazů je zcela zásadní a nejen podle lékařů na vysoce specializovaných pracovištích pomohla za několik posledních desetiletí snížit počet dětí zemřelých následkem úrazu o více než polovinu. Jsme moc rádi, že s projektem Rozhlédni se! můžeme k tomuto pozitivnímu trendu přispívat.

 

Nejnovější zprávy

Den pro dobro

V roce 2012 vznikla v USA myšlenka vytvořit protipól nákupní horečce spojené s

Blížíme se k cíli

Postele pro Centrum dětské traumatologie Fakultní nemocnice v Ostravě už pomalinku vyhlížejí své