Rozhlédni se! bilancuje rok 2017

Školeními v rámci projektu Rozhlédni se! prošlo dalších 2521 dětí

​(tisková zpráva)

Praha, 11. prosince 2017 – Více než 2 500 tisíce dětí se v uplynulém roce naučilo, jak se chovat bezpečně v silničním provozu. Školáci se díky projektu Rozhlédni se! dozvěděli o bezpečném pohybu v provozu, ať už z pozice chodce, cyklisty nebo spolujezdce v autě. Od svého založení lektoři Rozhlédni se! informovali už skoro 11 000 dětí. Projekt organizuje Nadační fond Kolečko a jeho generálním partnerem je stavební Skupina EUROVIA CS.  

V rámci interaktivních tréninků si děti mohly vyzkoušet reálné situace, ve kterých poznaly, na co je potřeba dát si na silnici nebo na chodníku pozor. Vědomosti, které se v rámci akce dozvěděly, si mohly hned otestovat při soutěžích a dalších zábavných aktivitách.

Rozhlédni se! staví svá školení na šesti základních pravidlech správného chování při pohybu na silnici: Rozhlédni se!, Připoutej se!, Buď vidět!, Pomáhej!, Chraň se! a Poznávej dopravní značky.

My dospělí máme jen tři možnosti, jak děti chránit před úrazem, protože s nimi ale nemůžeme být nepřetržitě, musíme je učit jak se správně chovat a především tato pravidla sami dodržovat,“ uvádí Linda Jandová, předsedkyně správní rady Nadačního fondu Kolečko, který celorepublikový program organizuje.

„Není nám lhostejné, co se na silnicích děje poté, co je postavíme. I proto nás těší, že se projektu, který již skoro 9 let podporujeme, takto daří. Naší vizí jsou bezpečné a komfortní silnice, a to jak pro řidiče, tak pro chodce nebo cyklisty. A kde jinde začít než u dětí, pro které může být silniční provoz neznámým, a tudíž nebezpečným místem, dodává Iveta Štočková, tisková mluvčí EUROVIA CS.

„Primární prevence dětských úrazů je nesmírně důležitá a pomohla za několik posledních desetiletí snížit počet dětí zemřelých na úraz o více než polovinu. Spolu s primární prevencí pomáhá tomuto pozitivnímu trendu také zvýšení kvality péče o poraněné děti a centralizace závažných úrazů do dětských traumacenter. Nadační fond Kolečko je unikátní v tom, že pojal angažovanost v boji proti dětským úrazům a jejich následkům komplexně. Mimo ohromného množství dětí, proškolených v preventivním programu Rozhlédni se, podporuje celou síť osmi Center dětské traumatologie sponzorováním jejich přístrojového vybavení“, uvedl profesor Petr Havránek, přednosta Kliniky dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a Thomayerovy nemocnice a přednosta dětského traumacentra s pražské Krči.

Mezi zapojenými byly v roce 2017 školy z následujících měst:

Praha, Mladá Boleslav, Dolní Bousov, Janov nad Nisou, Josefův důl, Šternberk, Újezd u Brna, Zlín, Bolešiny u Klatov, Hradec Králové, Brno, Louny, Ústí nad Labem, Pačejov, Chanovice, Renče a Dolní Lukavice.

Celkem bylo v roce 2017 proškoleno 2521 dětí.

Akce Rozhlédni se! má celorepublikový charakter a postupně navštěvuje regiony v celé České republice. Zaměřuje se na děti od 6 do 10 let, které interaktivní formou učí bezpečnému pohybu v silničním provozu. Projekt přináší Nadační fond Kolečko. Generálním partnerem projektu je od jeho začátku EUROVIA CS, a.s. Celý projekt běží ve spolupráci s Muzeem Policie ČR.

Více o projektu lze najít na www.kolecko.cz, www.eurovia.cz, facebookových profilech NF Kolečko, EUROVIA CS a na youtube.

Nejnovější zprávy

Den pro dobro

V roce 2012 vznikla v USA myšlenka vytvořit protipól nákupní horečce spojené s

Blížíme se k cíli

Postele pro Centrum dětské traumatologie Fakultní nemocnice v Ostravě už pomalinku vyhlížejí své