Děkujeme Vám za podporu v roce 2017

Jsme moc rádi, že i letos nás podpořily desítky dárců, kteří věří tomu, co děláme. Jen a jen díky nim můžeme děti učit jak předcházet úrazům a těm už poraněným pomáhat prostřednictvím péče v centrech dětské traumatologie.

  • Pojišťovna AIG Europe Limited podpořila Kolečko úctyhodnou částkou 944.333,74 Kč
  • EUROVIA CS, a.s., dlouholetý generální partner projektu „Rozhlédni se!“, poskytla i letos na jeho realizaci 600.000,- Kč
  • pečení velikonočních beránků a makronek na Den dětí v cukrárně Saint Tropez nám přineslo 54.800,- Kč
  • Společnost Amway ČR, s.r.o., náš dlouholetý partner, přispěla darem 50.000,- Kč
  • výrobce Krtečkových plenek Dollano Group věnoval Kolečku 30.000,- Kč
  • Paní Kuchtíková, Polochová, Horkelová a pan Rezek pravidelně přispívají každý měsíc
  • paní Bohatová, Chaloupková, pan Žižlavský a pan Petránek přispěli jednorázovými dary
  • díky patří i všem, kteří nám poslali DMS

Krásné a opravdu veselé Vánoce Vám všem!

Nejnovější zprávy

A je tady!

Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK ve FTN, respektive její přednosta

Je objednáno!

Trvalo to více než rok, než se nám podařilo shromáždit peníze na skeletální