Oslavte s námi Den dárců!

Fórum dárců a Nadace rozvoje občanské společnosti společně iniciovali ustanovení Dne dárců v České republice a celosvětová tradice se tak dostává i k nám.

Oslava dárcovství ve všech jeho podobách letos už podruhé probíhá 29. listopadu. Datum nebylo zvoleno náhodně – vychází z tradice tzv. prosincového dárcovství, tedy období, na které připadá 31 procent z celkového ročního celosvětového objemu dárcovství.

Oslavte Den dárců společně s námi! Bez Vás bychom nemohli pomáhat. Teď právě hledáme finanční prostředky například na speciální zevní fixátor pro „opravu“ ručičky po těžkých úrazech pro krčské traumacentrum. A věříme, že nás v tom nenecháte…

Nejnovější zprávy

Den pro dobro

V roce 2012 vznikla v USA myšlenka vytvořit protipól nákupní horečce spojené s

Blížíme se k cíli

Postele pro Centrum dětské traumatologie Fakultní nemocnice v Ostravě už pomalinku vyhlížejí své