Den bez smrtelných nehod

V rámci Evropského týdne mobility se  21září 2017 už podruhé uskuteční projekt EDWARD – Evropský den bez úmrtí na silnicích. Cílem této společné iniciativy Evropské sítě dopravní policie (TISPOL) a  Evropské komise je, aby dne 21září nezemřel na evropských silnicích ani jediný člověk. Ve dnech, které projektu EDWARD předcházejí, chceme, aby se všichni účastníci silničního provozu byť jen na okamžik zamysleli nad riziky, jimž jsou v silničním provozu vystaveni, nad riziky, která mohou představovat pro ostatní, a především nad tím, jak lze tato rizika snížit nebo jim předcházet. Věříme, že projekt EDWARD významně přispěje k dalšímu sníženi počtu úmrtí a vážných úrazů na silnicích.

V prvním ročníku projektu EDWARD se k výzvě na webových stránkách TISPOLu připojilo více než 103000 organizací i jednotlivců a v celé Evropě proběhlo více než 80 akci, včetně informačních projektů ve školách a firmách, workshopů, konferencí a soutěží. Kromě toho kampaň na sociálních sítích označenou #ProjectEDWARD a #seatbeltselfie sledovalo více než 19 milionů lidí. Podle statistiky TISPOLu došlo dne 21. září 2016 v 31 zemích ke 43 úmrtím při dopravních nehodách. Ve stejný den roku 2015 to bylo 70 úmrtí. V 19 zemích nedošlo k žádné smrtelné nehodě, 7 zemí zaznamenalo snížený počet úmrtí ve srovnání s rokem 2015 a pouze ve 3 zemích došlo k nárůstu počtu úmrtí při dopravních nehodách. Podpořte spolu s Kolečkem skvělou myšlenku a připojte se k projektu EDWARD.

Nejnovější zprávy

Den pro dobro

V roce 2012 vznikla v USA myšlenka vytvořit protipól nákupní horečce spojené s

Blížíme se k cíli

Postele pro Centrum dětské traumatologie Fakultní nemocnice v Ostravě už pomalinku vyhlížejí své