Kolečko v Krpolese

Tradiční brněnskou zářijovou akci Pohádkový Krpoles letos obohatil náš projekt Rozhlédni se. Zásady správného chování v silničním provozu si v sobotu 9.9. nejen vyslechlo, ale prostřednictvím interaktivních tréninků také hned vyzkoušelo 433 dětí. Moc nás těší nadšení malých „absolventů“ i chvála dospělých.

Nejnovější zprávy

Den pro dobro

V roce 2012 vznikla v USA myšlenka vytvořit protipól nákupní horečce spojené s

Blížíme se k cíli

Postele pro Centrum dětské traumatologie Fakultní nemocnice v Ostravě už pomalinku vyhlížejí své