Kolečko ve školách

Členové NFK začali debatovat s dětmi ve školách na téma „prevence úrazů a dopravních nehod“. V červnu zahájili sérii besed v ZŠ Josefská a v ZŠ Resslova a to v sedmých až devátých třídách.

Nejnovější zprávy

Den pro dobro

V roce 2012 vznikla v USA myšlenka vytvořit protipól nákupní horečce spojené s

Blížíme se k cíli

Postele pro Centrum dětské traumatologie Fakultní nemocnice v Ostravě už pomalinku vyhlížejí své