Druhá série prevence v tisku

NFK zahájil druhou preventivní kampaň v tisku, zaměřenou tentokrát na konkrétní nešvary spojené s automobilismem a cyklistikou.

Inzeráty s tématy „Ochranná přilba, Vysoká rychlost, Dětská sedačka a Bezpečnostní pásy mají každý svou „tvář“ v podobě osobností veřejného života, výtvarnou stránku obstaral Petr Morkes a grafickou podobu dalo vizuálům studio Lemon design.

Dík patří i herečkám Báře Seidlové a Alici Bendové, cvičitelce aerobiku Hance Kynychové a muzikantovi Ondrovi Brzobohatému.

Nejnovější zprávy

Den pro dobro

V roce 2012 vznikla v USA myšlenka vytvořit protipól nákupní horečce spojené s

Blížíme se k cíli

Postele pro Centrum dětské traumatologie Fakultní nemocnice v Ostravě už pomalinku vyhlížejí své