A je tady!

Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK ve FTN, respektive její přednosta Doc. MUDr. Tomáš Pešl dnes ráno převzal novou kostní vrtačku „UNIUM TM“ od společnosti DePuy-Synthes koncernu Johnson&Johnson, kterou za víc než 404.000,- Kč pořídil nadační fond Kolečko. Zlomenina je vůbec nejčastějším dětským úrazem, 85 % z nich se řeší neoperačně, tedy sádrovou fixací, zbývajících 15 % zlomenin je nutné operovat. K většině těchto operací je potřeba použít nepostradatelný a prakticky unikátní nástroj typu kostní vrtačky.

Kostních operací provádí klinika až 500 za rok. Mnohdy i několik za den, často na sebe dokonce navazují. K tomu je nezbytné mít několik vrtaček najednou, které se průběžně musí sterilizovat, aby byly k okamžitému použití a poraněné děti tak zbytečně dlouho nečekaly.

Tento multifunkční nástroj nejenže vrtá otvory, do kterých pak operatéři zavádějí kovové dráty, šrouby i jiné implantáty, ale musí být schopen kosti i frézovat, nebo je pomocí vibrační pily přerušit. K tomu se používají různé nástavce.

Cílovou částku 404. 000,- Kč jsme získali téměř na den po roce od žádosti o pomoc ze strany Kliniky dětské chirurgie a traumatologie Thomayerovy nemocnice. Mimořádným způsobem nám pomohlo nové partnerství s Královskou mateřskou školu a základní školou, s.r.o., které začalo v prosinci 2022 vánočním jarmarkem. Prodej výrobků dětí a knížek herce Jana Budaře s jeho osobním věnováním vynesl více než 70. 000,- Kč. Období Vánoc je pak tradičně pro charitu příznivé a s pomocí našich stálých i nových dárců se nám podařilo projekt dokončit.

Spolupráce mezi Klinikou dětské chirurgie a traumatologie a NF Kolečko trvá už 17 let, finanční hodnota poskytnutých darů činí víc než 6 milionů Kč.

Nejnovější zprávy

Den pro dobro

V roce 2012 vznikla v USA myšlenka vytvořit protipól nákupní horečce spojené s

Blížíme se k cíli

Postele pro Centrum dětské traumatologie Fakultní nemocnice v Ostravě už pomalinku vyhlížejí své