Projekt Rozhlédni se ! je tu už 10 let

Před 10 lety jsme na základní škole v Olomouci společně se stavební skupinou EUROVIA CS rozjeli preventivní projektu Rozhlédni se!. Program, při kterém se školáci dozvědí, jak se chovat bezpečně v silničním provozu, už proškolil za dobu své existence více než 13 000 dětí. Díky neuvěřitelně vytrvalé podpoře lidí ze společnosti EUROVIA CS, která do projektu vložila už téměř 6,5 mil. Kč, může náš tým dál cestovat za dětmi po celé České republice.

První zastávkou v letošním 10. ročníku Rozhlédni se! byly pražské základní školy v Dolních Počernicích a K Milíčovu. Po zveřejnění statistiky dopravní nehodovosti  – v roce 2018 zemřelo na českých silnicích 19 dětí do 14 let, dvojnásobek oproti roku 2017! – si znovu uvědomujeme obrovský význam primární prevence.Jsme rádi, že děti náš projekt baví a pozitivní reakce máme i ze strany jejich učitelů.

V roce 2018 se podařilo proškolit 1 388 dětí. „Bezpečnost je naší prioritou za každé situace. Jako přední společnost působící v oblasti dopravního stavitelství se vždy snažíme, aby naše projekty přinášely lidem radost a zároveň byly bezpečné. Aby to bylo možné, je potřeba naučit bezpečnostním zásadám nejen naše zaměstnance, ale i ty, kteří naše projekty dennodenně využívají. Mezi ně samozřejmě patří i děti a jejich bezpečnost je pro nás zásadní. Podpora projektu Rozhlédni se!, který učí děti základním zásadám bezpečného chování v silničním provozu, je pro nás logickou volbou. Jsme rádi, že toho můžeme být součástí už celých 10 let,“  říká Iveta Štočková, tisková mluvčí EUROVIA CS a jedna z „maminek“ projektu Rozhlédni se!

O významu prevence často hovoří i pan profesor Petr Havránek,přednosta Kliniky dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a Thomayerovy nemocnice v pražské Krči. „Prevence dětských úrazů je nesmírně důležitá a pomohla za několik posledních desetiletí snížit počet dětí zemřelých na úraz o více než polovinu. Spolu s tím samozřejmě pomáhá tomuto pozitivnímu trendu také zvýšení kvality péče o poraněné děti a centralizace závažných úrazů do dětských traumacenter. Díky za to ohromné množství dětí, proškolených v preventivním programu Rozhlédni se!

V rámci programu se žáci při interaktivních trénincích učí, jak se mají bezpečně pohybovat v silničním provozu, ať už jako chodci, na kole či na bruslích nebo jako spolujezdci v autě. Rozhlédni se! staví na šesti základních pravidlech správného chování při pohybu na silnici: Rozhlédni se!, Připoutej se!, Buď vidět!, Pomáhej!, Chraň se! a Poznávej dopravní značky.

Každá třída projde nejprve pod vedením lektora 45iminutovou teoretickou přípravou s využitím nápaditých a atraktivních pomůcek včetně unikátního programu s použitím virtuální reality pro simulaci skutečných situací v silničním provozu, který vyvinul tým Výzkumu dopravní bezpečnosti ŠKODA AUTO a.s.

Získané vědomosti si děti okamžitě ověří v praktické části (obvykle ve školní tělocvičně), kdy na stanovištích řeší konkrétní úkoly (přecházení na křižovatce, telefonát na záchrannou službu, výbava cyklisty atd.). V řešení úkolů pomáhají malým školákům jejich starší spolužáci z 9. tříd, kteří si tak mohou vyzkoušet své pedagogické schopnosti.

Do projektu se v roce 2018 zapojily školy a děti z následujících měst:

Černuc (okres Kladno), Straškov (okres Litoměřice), Pardubice, Františkovy Lázně, Cheb, Hradec Králové, Zlín (Mezinárodního festival filmů pro děti a mládež)

Kalendář akcí a kontakty najdete na https://www.kolecko.cz/prevence-urazu/rozhledni-se 

Nejnovější zprávy

Den pro dobro

V roce 2012 vznikla v USA myšlenka vytvořit protipól nákupní horečce spojené s

Blížíme se k cíli

Postele pro Centrum dětské traumatologie Fakultní nemocnice v Ostravě už pomalinku vyhlížejí své