Filantropie a dárcovství nejen u nás

Dva dny po „Giving Tuesday“ jsme se s kolegy z neziskového sektoru potkali v krásném sále Smíchovského pivovaru, naším hostitelem bylo už tradičně Fórum dárců. Ředitelka Fóra dárců Klára Šplíchalová a Radek Jiřičný z agentury InsightLab nás nejprve seznámili s tím, jak se daří dárcovství nejen v České republice, ale i v zemích V4 a jakým způsobem ovlivňují inovace trendy v našem oboru.

V roce 2017 bylo na dobročinné účely věnováno 8 miliard Kč, z toho 1,6  mld. prostřednictvím nadací a nadačních fondů, těch je u nás registrováno 2 296. Tím nejlepším z nás je opět nadace Dobrý anděl, která rozdělila rodinám s vážně nemocným dítětem nebo rodičem  téměř 193 milionů Kč. Právem si jeden ze tří zakladatelů nadace podnikatel Petr Sýkora odnesl i jednu z letošních Cen Fóra dárců.

Zajímá Vás více informací? Všechna data, mapu dárcovství i záznam z Dárcovského summitu najdete na www.donorsforum.cz.

Nejnovější zprávy

Den pro dobro

V roce 2012 vznikla v USA myšlenka vytvořit protipól nákupní horečce spojené s

Blížíme se k cíli

Postele pro Centrum dětské traumatologie Fakultní nemocnice v Ostravě už pomalinku vyhlížejí své