Den dárcovství je tu

27.listopad je pro nás příležitostí poděkovat všem, kteří nám pomáhají a věří. Vážíme si podpory velkých firem stejně jako těch, kteří nám už léta posílají každý měsíc 50 Kč. Díky Vám jsme mezi dětská úrazová centra rozdělili už více než 9 mil. Kč a můžeme se věnovat prevenci, která je pro snížení počtu úrazů nejen v silničním provozu naprosto zásadní.

Termín pro Den dárců na konci listopadu není zvolen náhodou – v prosinci totiž lidé i firmy darují 31% ročního objemu příspěvků neziskovým organizacím.

Nejnovější zprávy

Den pro dobro

V roce 2012 vznikla v USA myšlenka vytvořit protipól nákupní horečce spojené s

Blížíme se k cíli

Postele pro Centrum dětské traumatologie Fakultní nemocnice v Ostravě už pomalinku vyhlížejí své