Tata Bojs pro Kolečko ve vile Tugendhat

Jedinečné místo, které nikdy nepřestane fascinovat.
Fantastická atmosféra, kterou musíte zažít, protože vyprávět se o tom nedá.
Skvělí Tata Bojs, které milujeme.
Padesát nadšených diváků, kteří nechtěli jít domů.
100.000,- Kč pro traumatologické centrum Dětské nemocnice v Brně, které použijeme na nákup chirurgického instrumentária a vybavení ambulancí.
Jedna žádost o ruku, která byla vyslovena a vyslyšena během písničky Ztraceni v překladu.
To je bilance druhého benefičního koncertu Kolečko v legendární vile Tugendhat.
Máme nádhernou práci.

Velký dík strůjcům toho zázraku: Muzeu města Brna, vile Tugendhat, Tata Bojs, Atelieru Židlický, Dallmayr Vending & Office, k.s.
Zvláštní poděkování společnosti Amway Česká republika s.r.o. za mimořádný dar 50.000,- Kč.

Nejnovější zprávy

Den pro dobro

V roce 2012 vznikla v USA myšlenka vytvořit protipól nákupní horečce spojené s

Blížíme se k cíli

Postele pro Centrum dětské traumatologie Fakultní nemocnice v Ostravě už pomalinku vyhlížejí své