Dožij se dvaceti – tisková zpráva

POČET AUTONEHOD OPĚT NARŮSTÁ. MLADÝM MŮŽE POMOCI PROJEKT „DOŽIJ SE DVACETI“

Až třetinu obětí dopravních nehod v Evropské unii tvoří mladí lidé ve věku 15 – 20 let. Sami přitom způsobí okolo 20 % všech kolapsů na silnicích*. Ani statistiky nehodovosti v České republice nenabízejí povzbudivější data – po několikaletém poklesu se počet autonehod opět zvyšuje, situace je vážná zejména mezi mladými řidiči. Alarmující stav chce změnit NF Kolečko – právě teď spouští projekt „Dožij se dvaceti“ určený středoškolským studentům v České republice.

Na bezpečnost a možné následky nezodpovědného jednání v silničním provozu upozorňuje letos již 15. ročník Světového dne obětí dopravních nehod (15. 11.). Čísla za rok 2015 potvrzují, že situace na českých silnicích je stále vážná. „Pozornost veřejnosti se aktuálně stáčí k masivně medializovaným leteckým katastrofám. Přitom to jsou právě autonehody, které představují z hlediska četnosti vážný problém – tam dochází k největší úmrtnosti, a nezřídka bohužel u mladých řidičů. V roce 2014 jsme vyšetřovali téměř 86 000 dopravních nehod, při nichž zahynulo celkem 629 osob, z toho 51 bylo ve věku 15 – 20 let,upřesňuje Štěpánka Zatloukalová, mluvčí středočeské policie.

A právě na rizikovou skupinu mladých řidičů – „čekatelů“ či čerstvých držitelů řidičského průkazu – je zaměřen projekt nadačního fondu Kolečko „Dožij se dvaceti“. „Jedinou cestou, jak dosáhnout změny a snížit riziko nehodovosti u mladistvých, je smysluplná prevence. To si klade za cíl nový projekt, který chce interaktivní a přitom velmi názornou formou upozornit na důsledky lehkovážného jednání za volantem. Současně by měl studentům v nasimulovaných situacích ukázat, jak se má řidič zachovat, když se dostane do kritického okamžiku, kdy nezvládá jízdu,“ popisuje Linda Jandová, předsedkyně správní rady NF Kolečko. Intenzivním „tréninkem“ projektu „Dožij se dvaceti“ projde celkem 600 studentů z deseti měst Středočeského a Ústeckého kraje. „Kromě simulace reálné nehody, při níž musí člověk co nejrychleji poskytnout pomoc, čeká účastníky také setkání s lidmi, kteří způsobili autonehodu a už do konce života musejí žít s vědomím, že při této nehodě zemřel člověk. Přesně v takových chvílích si studenti uvědomují, jak fatální následky může mít i malá chvíle nepozornosti za volantem,“ dodává Linda Jandová.

NF Kolečko tak s projektem „Dožij se dvaceti“ rozšiřuje edukační program na podporu nižší nehodovosti v České republice a stává se další institucí, která vzdělává nejohroženější skupinu řidičů. „Již několik desítek let se snažíme zlepšit situaci na silnicích v rámci různých bezpečnostních projektů s cílem ochránit lidské životy. Pro tyto akce používáme nejmodernější simulátory v Evropě – jen díky nim se nám podařilo snížit počet nepřipoutaných obětí nehod. V současné době intenzivně podporujeme zavedení rakouského modelu výuky nových řidičů, který zahrnuje i praktický výcvik na zkušebních polygonech do 12 měsíců od získání řidičského oprávnění. Fantastickým výsledkem tohoto modelu řešeného na polygonech našeho partnerského rakouského automotoklubu ÖAMTC je snížení počtu mrtvých ve věkové kategorii 18 až 26 let z dřívějších 100 obětí na 20,“ vyjmenovává důvody zapojení do projektu prezident ÚAMK JUDr. Oldřich Vaníček. Na programu, který je financován z Norských fondů, se podílí také Ministerstvo zdravotnictví ČR, Thomayerova nemocnice, Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Záchranná služba Royal Rangers a České sdružení obětí dopravních nehod.

Nadační fond Kolečko

Nadační fond Kolečko založil v roce 2004 fotograf Tomáš Beran a speciální pedagožka Anna Slezáková. Kromě materiální podpory dětských traumatologických center v České republice se NF Kolečko dlouhodobě a systematicky věnuje prevenci úrazů v silničním provozu. Už šestým rokem realizuje osvětové projekty zaměřené na děti ve věku 6 – 10 let a na rodiče dětí předškolního věku. NF Kolečko dosud rozdělilo mezi osm center dětské traumatologie finanční prostředky a specializované vybavení v celkové hodnotě 7 633 614 Kč, více než 3 miliony Kč byly investovány do projektů prevence a osvěty.

Na realizaci projektu „Dožij se dvaceti“ získal NF Kolečko grant z Norských fondů ve výši 534 600 Kč.

Podpořeno grantem z Norska /Supported by a grant from Norway

*Zdroj: Přehled o nehodovosti na pozemních komunikacích ČR, vydalo Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR.

Kontakty pro média:

Mgr. Kristýna Hájková

tynka.hajkova@post.cz, 720 762 395

Linda Jandová

Předsedkyně správní rady NF Kolečko a koordinátorka projektu, linda@kolecko.cz

Nejnovější zprávy

Den pro dobro

V roce 2012 vznikla v USA myšlenka vytvořit protipól nákupní horečce spojené s

Blížíme se k cíli

Postele pro Centrum dětské traumatologie Fakultní nemocnice v Ostravě už pomalinku vyhlížejí své