Život někdy visí na vlásku..

Astronaut Creative Lab, kreativní jednotka naší spřátelené agentury Bison&Rose, vytvořila pro Kolečko nový koncept kampaně s výmluvným sloganem “Život někdy visí na vlásku”. Tým Marka Čanigy už připravil dva vizuály pro inzerci v časopisech Květy a Vlasta, které vyšly 14., 15. a 21. srpna. Během několika týdnů se objeví i na internetu. Kampaň je v první fázi zaměřena na získávání DMS zpráv, za které Kolečko moc děkuje.

Nejnovější zprávy

Den pro dobro

V roce 2012 vznikla v USA myšlenka vytvořit protipól nákupní horečce spojené s

Blížíme se k cíli

Postele pro Centrum dětské traumatologie Fakultní nemocnice v Ostravě už pomalinku vyhlížejí své