Kolečko předalo Centru dětské traumatologie v Krči vybavení za více než 570.000,-Kč!

Linda Rybová, patronka a členka správní rady nadačního fondu Kolečko a Linda Jandová, předsedkyně správní rady fondu, otevřely ve středu 17.dubna zrekonstruované rehabilitační centrum v hodnotě téměř 350.000,- Kč a předaly Klinice dětské chirurgie a traumatologie v Thomayerově nemocnici léčebné pomůcky a vybavení za 230.000,-Kč. Díky rekonstrukci je nová rehabilitační tělocvična lépe přizpůsobena potřebám dětských pacientů. Moderní vybavení pro Kliniku dětské chirurgie a traumatologie jim zase pomůže urychlit léčbu a rekonvalescenci.

„Nové podložky určené k překládání pacientů, dva přístroje k podtlakové terapii, které používáme k léčbě rozsáhlých a špatně se hojících ran, a deset nových infuzních dávkovačů pomohou zajistit rychlejší a efektivnější rekonvalescenci našich pacientů,“ říká o novém vybavení profesor MUDr. Petr Havránek, CSc., přednosta Kliniky dětské chirurgie a traumatologie 3. lékařské fakulty UK při Thomayerově nemocnici v Praze-Krči a zároveň člen správní rady nadačního fondu Kolečko. „Infuzní dávkovače Pilot A2 s příslušenstvím zcela nahradí naše stávající zastaralé a poruchové typy,“ doplňuje profesor Havránek.

Toto vybavení bylo pořízeno za finanční prostředky získané prodejem grafického listu „Anděl strážný“ Jiřího Slívy. Kolekci grafik a sponzorský dar 150.000,-Kč věnovala Kolečku pojišťovna AIG u příležitosti 20.výročí působení společnosti v České republice. Grafické listy je stále možné zakoupit (linda@kolecko.cz). Stavební úpravy, rekonstrukční práce a dekorace (realizace Ateliér Kolář) rehabilitace přišly na 175.000,-Kč, stejnou částku zaplatilo Kolečko za tři významné rehabilitační pomůcky: motorovou dlahu pro zlepšování hybnosti dolních končetin, přístroj pro elektroléčbu a Vojtův stůl, který umožňuje snazší a bezpečnější manipulaci s pacientem. Úprava rehabilitace byla pořízena z prostředků věnovaných především generálním partnerem Apotex, společností Amway ČR, Zepter ČR a z výtěžku benefičního představení hry „Africká královna“ , které se konalo 11.září 2012 v pražském divadle Palace. Přehled darů:

 MnožstvíCena celkem
Pro kliniku dětské chirurgie a traumatologie
Rollbord1ks12 088 Kč
Vivano Tec2 ks90 750 Kč
Infúzní dávkovače Pilot A210 ks120 590 Kč
Pro rehabilitační centrum
Vojtův stůl BTL 1300 s přísl.1 ks31.290 Kč
Přístroj pro elektroléčbu BTL 4625 PROFI 2x PLUS1 ks47.219 Kč
Motorová dlaha Daniflex 480 IEC CPM 2201 ks96.900 Kč
Rekonstrukce tělocvičny 175 390 Kč
Celkem: 574 227 Kč

Pobyt ve nemocnici nebývá příjemný, ale v nové tělocvičně se pacientům bude určitě rehabilitovat veseleji..

Čáp, žába, slepička a krab podle návrhů Ateliéru Kolář a především speciální Vojtův stůl pro snazší manipulaci s pacienty.

Motodlaha – úžasná mobilní pomůcka, která “sama” procvičuje zraněnou končetinu, zatímco pacient si čte, hraje nebo se třeba učí.

Operační podložky, přístroj pro vakuovou léčbu a infuzní pumpy, které byly zakoupeny díky projektu “Anděl strážný”, realizovaného se společností AIG Europe Limited.

Prof. MUDr. Petr Havránek, CSc., přednosta kliniky, Lindy Rybová a Jandová z NF Kolečko, Mgr. Martin Plíšek, náměstek ministra zdravotnictví a především grafický list “Anděl strážný” Jiřího Slívy.

Nejnovější zprávy

Den pro dobro

V roce 2012 vznikla v USA myšlenka vytvořit protipól nákupní horečce spojené s

Blížíme se k cíli

Postele pro Centrum dětské traumatologie Fakultní nemocnice v Ostravě už pomalinku vyhlížejí své