KOLEČKO POKŘTILO SVŮJ PRVNÍ KALEDNÁŘ

Praha, 13. prosince 2013 – Nadační fond Kolečko dnes v Thomayerově nemocnici v Praze – Krči představil svůj historicky první kalendář. Kolekce silně emotivních černobílých snímků zachycuje známé osobnosti v různých zákoutích Centra dětské traumatologie. „Hledali jsme jednoduchý, ale silný motiv, který by vyjádřil naše dlouhodobé spojení s Klinikou dětské chirurgie a traumatologie“, říká fotograf Tomáš Beran, zřizovatel fondu a autor kalendáře, a upřesňuje: “Každá ze zachycených osobností je nebo brzy bude rodičem, takže se může kdykoliv octnout v situaci, kdy jen bezmocně čeká na to, až lékaři dokončí svou práci.“ Na kalendáři spolupracovali Jitka Čvančarová, Jitka Schneiderová, Jana Stryková, Kristýna Frejová, Lenka Krobotová, Linda Rybová, David Prachař, Zuzana Šulajová, Jan Révai, Zuzana Vejvodová, Pavel Nečas, Michal Dlouhý a Michal Malátný.

Slavnostního křtu se ujal herec Kryštof Hádek za asistence aktérů kalendáře, členů správní rady a přátel nadačního fondu Kolečko a lékařů a sester Kliniky dětské chirurgie a traumatologie. „Trochu jsme si lámali hlavu s tím, jestli se lidé budou chtít celý rok dívat na nešťastné rodiče“, říká Linda Jandová, předsedkyně správní rady NF Kolečko, „ale každá taková chvíle čekání a bezmoci v sobě zároveň nese obrovskou naději, že všechno dobře dopadne“, dodává s úsměvem. Kalendář je možné objednat na webových stránkách www.kolecko.cz nebo na Facebooku za 350,-Kč, k dispozici je také několik desítek kusů s podpisem Lindy Rybové (patronky a členky správní rady NF Kolečko) za 500,-Kč a limitovaná série signovaná všemi aktéry v ceně 1.000,-Kč.

Bližší informace o činnosti Nadačního fondu Kolečko včetně možností, jak pomoci malým pacientům dětských traumatologických center, jsou k dispozici na stránkách www.kolecko.cz.

Nadační fond Kolečko působí v neziskovém sektoru od roku 2004 s cílem pomáhat dětem, které jsou jakýmkoliv způsobem traumatizovány po těžkém úrazu. Dlouhodobě podporuje Centrum dětské chirurgie a traumatologie při Fakultní Thomayerově nemocnici v Krči, ale i dalších sedm center dětské traumatologie v České republice, celková hodnota poskytnutých darů činí více než 8 milionů Kč. Kolečko zároveň realizuje programy prevence úrazů dětí s silničním provozu a to zejména díky projektu „Rozhlédni se!“, který vzdělává děti ve věku 6-10 let. Na přelomu listopadu a prosince byl poprvé realizován cyklus workshopů „Bezpečně v autě“, určených rodičům.

Nový kalendář si můžete objednat také na e-mailové adrese: linda@kolecko.cz

Nejnovější zprávy

Den pro dobro

V roce 2012 vznikla v USA myšlenka vytvořit protipól nákupní horečce spojené s

Blížíme se k cíli

Postele pro Centrum dětské traumatologie Fakultní nemocnice v Ostravě už pomalinku vyhlížejí své