POMOC ZA TÉMĚŘ 675.000 KČ UŽ JE VE ČTYŘECH DĚTSKÝCH TRAUMACENTRECH

Na podzim loňského roku nakoupilo Kolečko přístroje a léčebné pomůcky za 673.417,- Kč, které už slouží v Centrech dětské traumatologie a především dětem postiženým těžkým úrazem v Brně, Plzni, Praze-Motole a v Ústí nad Labem.

Od září mají operatéři v Centru dětské traumatologie Fakultní nemocnice Brno bezdrátové chirurgické světlo a operační gelové podložky v celkové hodnotě 105.600,- Kč. „Bezdrátové chirurgické čelní operační světlo je přídavné osvětlení, které chirurg používá při operacích v hloubce, kam nemůže nasměrovat stropní operační svítidla. Čelní světlo sestává z čelenky, která se upevní na hlavu operatéra, v oblasti čela je pak umístěn malý výkonný halogenový reflektor, který svítí přímo ve směru operatéra. Chirurg si tak nezastiňuje operační pole hlavou, jak k tomu často dochází u klasického stropního osvětlení,“ říká o zakoupeném přístroji prof. MUDr. Petr Havránek, CSc., přednosta Kliniky dětské chirurgie a traumatologie 3. lékařské fakulty UK Thomayerovy nemocnice v Praze a člen správní rady nadačního fondu Kolečko, „nevýhoda dřívějších přístrojů spočívala v tom, že byly napojeny kabelem na elektrický zdroj a pohyb operatéra byl proto omezený. U nového nástroje problém řeší bezdrátová technologie.“ doplňuje profesor Havránek. Součástí daru byly dvě polohovací gelové podložky, pomáhající polohovat dětské pacienty při složitých operačních výkonech. „Polohovací gelové podložky zvyšují komfort pacienta, který leží na operačním stole a musí být delší dobu v nestandardní poloze. Rovnoměrně totiž rozloží tlak těla.“ říká primář oddělení traumatologie Kliniky dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice Brno MUDr. Vladimír Bartl, CSc.

Pro Centrum dětské traumatologie Fakultní nemocnice Plzeň byla pořízena kolenní motorová dlaha v hodnotě 85.140,- Kč. „Kolenní motorová dlaha je jedním ze základních rehabilitačních prostředků, které patří do výbavy traumacentra. Ať jsou poranění v oblasti kyčle, stehna, kolene, bérce a hlezna léčena operačně nebo bez operace, pacient zprvu nemůže na končetinu pro bolest a nestabilitu zlomené kosti došlapovat. V takové situaci rychle atrofují svaly, omezuje se rozsah pohybů v kloubech a může hrozit žilní trombóza. Končetinu je možné uložit na dlahu, která díky motorovému pohonu končetinou pohybuje, skrčuje ji v koleni a kyčli a opět natahuje. Jde o poměrně složitý přístroj, u kterého musí být možné přesně seřídit rozsah pohybů, jejich rychlost i sílu, aby nedošlo k poškození zraněné končetiny nebo k nadměrným bolestem.“ vysvětluje funkci motorové dlahy profesor Petr Havránek. Nezbytnou součástí je i transportní vozík, na kterém se těžká pomůcka převáží k lůžku pacienta. Užitečnost daru potvrzuje i vedoucí lékař dětského oddělení kliniky ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí Fakultní nemocnice Plzeň MUDr. Pavel Hořák: „Na našem pracovišti jsou ošetřováni pacienti s úrazy pohybového aparátu a jejich včasná rehabilitace hraje důležitou roli v jejich navrácení do běžného života. Nová motorová dlaha určená dětským pacientům tomuto úsilí značně napomáhá. Díky ní nebudeme na našem oddělení muset využívat přístrojů určených pro dospělé pacienty.“

Centrum dětské traumatologie Fakultní nemocnice v Praze-Motole má díky Kolečku a jeho dárcům nástroje pro plastiku předního zkříženého vazu v hodnotě 103 177,- Kč. Profesor Petr Havránek popisuje jejich význam pro pacienta: „Poranění předního zkříženého vazu je jedním z nejčastějších úrazů kolene, a pokud se dlouhodobě neléčí, může vést k nestabilitě, viklavosti kloubu a předčasným degenerativním změnám, bolestivé artróze. To vše může poraněného vyřazovat z aktivního sportovního a pracovního života. Pořízené nástroje se stávají ze speciálních kovových cíličů a vrtáků a slouží k operační náhradě předního zkříženého vazu kolenního kloub. Plastika předního zkříženého vazu u dětí je velmi složitá, protože na koncích stehenní i holenní kosti jsou růstové chrupavky, které se při operaci nesmí porušit.“ Centrum dětské traumatologie v Motole je jedním z mála pracovišť v České republice, které se těmito operacemi u dětí a dospívajících zabývá.

V říjnu 2011 předaly obě Lindy z Kolečka – patronka Rybová i předsedkyně správní rady Jandová – kostní vrtačku za 379.500,-Kč Centru dětské traumatologie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. „Kostní vrtačka patří k důležitému vybavení každé dětské traumatologie a při operacích zlomenin je zapotřebí prakticky denně. Protože je mnohdy nutné operovat více dětí se zlomeninami po sobě, musí být traumacentrum vybaveno více vrtačkami, aby poraněné děti nečekaly a nedošlo k poškození svalů a nervů otokem poraněné končetiny.“ objasňuje funkci kostní vrtačky profesor Petr Havránek. Kostní vrtačka neslouží jen k vrtání děr pro šrouby, má také například speciální nástavec na hladké dráty, které se používají ke stabilizaci dětských zlomenin. „Centrum dětské traumatologie hospitalizuj

e zhruba 600 dětí ročně, z toho operací kostí máme asi 200. Vzhledem k narůstajícímu počtu úrazů nám už dvě dosavadní vrtačky nestačily, nebyli jsme schopni operovat dvě děti za sebou. Děkujeme Kolečku!“ komentuje význam daru MUDr. Petr Polák, primář oddělení dětské chirurgie a dětského úrazového centra Masarykovy nemocnice.

Kolečko děkuje především dlouhodobému generálnímu partnerovi nadačního fondu, společnosti Apotex ČR, společnosti Amway Česká republika a všem dalším dárcům, díky kterým můžeme pomáhat dětem po úrazech v traumacentrech po celé České republice. Doufáme ve Vaši podporu a pomoc i v roce 2012!

Nejnovější zprávy

Den pro dobro

V roce 2012 vznikla v USA myšlenka vytvořit protipól nákupní horečce spojené s

Blížíme se k cíli

Postele pro Centrum dětské traumatologie Fakultní nemocnice v Ostravě už pomalinku vyhlížejí své