1.000.000,-Kč OD RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPOŘITELNY A.S.

„Slibem nezarmoutíš“ – úsloví, kterým se dnes řídí nemálo lidí v pracovních i mezilidských vztazích, o charitě nemluvě. Máme štěstí, že náš partner Raiffeisen stavební spořitelna umí potěšit nejen slibem, ale především jeho splněním. Nesmírně si vážíme všech klientů RSTS, kteří v listopadu a prosinci vážili cestu do poboček po celé republice, a díky nimž se podařilo shromáždit 1.000.000,-Kč. Kolečko kontaktovalo před koncem roku 2007 dětská traumacentra v Plzni, Ostravě, Brně a Praze-Motole a přijalo jejich žádosti o finanční příspěvky na konkrétní přístroje a vybavení. Správní rada NF dne 8.1.2008 rozhodla o rozdělení daru RSTS následujícím způsobem:

  • 200.000,-Kč pro Fakultní nemocnici Plzeň: Finanční dar je určen k nákupu monitoru ICP (intrakraniálního tlaku – přístroj k měření nitrolebního tlaku u pacientů se závažným poraněním hlavy) pro JIP Dětské kliniky, která je součástí Dětského traumacentra FN Plzeň.
  • 250.000,-Kč pro Fakultní nemocnici Ostrava: Částka 209.574,- Kč je určena k nákupu Modulu Heliox k plicnímu ventilátoru Hamilton Medical G5 a zařízení Aeroneb Pro – nebulizeru medikamentů s příslušenstvím k plicnímu ventilátoru Hamilton Medical G5, částka 22.000,-Kč je určena k nákupu 2 kusů barevné laserové tiskárny typu Canon Color Laser LBP 5100 pro Oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče, které je součástí Traumatologického centra.
  • 250.000,-Kč pro Fakultní nemocnici Brno: Částka 170.000,- Kč je určena k nákupu LCP instrumentaria 2,4 system (jde o vynikající sadu drobných dlah, které se používají při závažných poraněních dolního nebo horního konce předloktí, konkrétně předloketních kostí;vzhledem k tomu, že zlomeniny v oblasti předloktí jsou u dětí naprosto nejčastější, umožní jim tento systém vracet se velmi rychle do normálního života.), částka 80 000,- Kč k nákupu systému zevní fixace pánve Medium external fixator /střední rozměr (závažná poranění pánve jsou u dětí s výhodou řešena zevní fixací; uvedený postup zabrání invazivnímu přístupu k malé pánevní kosti a umožní v krátké době dítěti opustit nemocnici) pro Kliniku dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie.
  • 280 511,- Kč pro Fakultní nemocnici v Praze – Motole: Finanční dar je určen k nákupu zevních fixatérů firmy ORTHOFIX pro 2. ortopedickou kliniku, která zajišťuje rozsáhlou operativu poraněných kostí v dětském věku a je součástí dětského traumacentra.

Šeky pro jednotlivá traumacentra předávají zástupci RSTS a NF Kolečko v rámci koncertů pořádaných jako výjimečné poděkování pro všechny klienty, kteří se zapojili do projektu „Rozsviťte raději dětské oči“.

V Plzni (9.2.), Ostravě (2.3.), Brně (16.3.) a Praze (9.4.) zahraje tisícům přispěvatelů skutečně hvězdná sestava: 4TET s Jiřím Kornem, Miroslav Žbirka a skupina Kryštof s charismatickým Richardem Krajčem. A Kolečku je ctí, že může být součástí takového projektu.

Nejnovější zprávy

Den pro dobro

V roce 2012 vznikla v USA myšlenka vytvořit protipól nákupní horečce spojené s

Blížíme se k cíli

Postele pro Centrum dětské traumatologie Fakultní nemocnice v Ostravě už pomalinku vyhlížejí své