1.000.000,-Kč OD RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPOŘITELNY A.S.

„Slibem nezarmoutíš“ – úsloví, kterým se dnes řídí nemálo lidí v pracovních i mezilidských vztazích, o charitě nemluvě. Máme štěstí, že náš partner Raiffeisen stavební spořitelna umí potěšit nejen slibem, ale především jeho splněním. Nesmírně si vážíme všech klientů RSTS, kteří v listopadu a prosinci vážili cestu do poboček po celé republice, a díky nimž se podařilo shromáždit 1.000.000,-Kč. Kolečko kontaktovalo před koncem roku 2007 dětská traumacentra v Plzni, Ostravě, Brně a Praze-Motole a přijalo jejich žádosti o finanční příspěvky na konkrétní přístroje a vybavení. Správní rada NF dne 8.1.2008 rozhodla o rozdělení daru RSTS následujícím způsobem:

  • 200.000,-Kč pro Fakultní nemocnici Plzeň: Finanční dar je určen k nákupu monitoru ICP (intrakraniálního tlaku – přístroj k měření nitrolebního tlaku u pacientů se závažným poraněním hlavy) pro JIP Dětské kliniky, která je součástí Dětského traumacentra FN Plzeň.
  • 250.000,-Kč pro Fakultní nemocnici Ostrava: Částka 209.574,- Kč je určena k nákupu Modulu Heliox k plicnímu ventilátoru Hamilton Medical G5 a zařízení Aeroneb Pro – nebulizeru medikamentů s příslušenstvím k plicnímu ventilátoru Hamilton Medical G5, částka 22.000,-Kč je určena k nákupu 2 kusů barevné laserové tiskárny typu Canon Color Laser LBP 5100 pro Oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče, které je součástí Traumatologického centra.
  • 250.000,-Kč pro Fakultní nemocnici Brno: Částka 170.000,- Kč je určena k nákupu LCP instrumentaria 2,4 system (jde o vynikající sadu drobných dlah, které se používají při závažných poraněních dolního nebo horního konce předloktí, konkrétně předloketních kostí;vzhledem k tomu, že zlomeniny v oblasti předloktí jsou u dětí naprosto nejčastější, umožní jim tento systém vracet se velmi rychle do normálního života.), částka 80 000,- Kč k nákupu systému zevní fixace pánve Medium external fixator /střední rozměr (závažná poranění pánve jsou u dětí s výhodou řešena zevní fixací; uvedený postup zabrání invazivnímu přístupu k malé pánevní kosti a umožní v krátké době dítěti opustit nemocnici) pro Kliniku dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie.
  • 280 511,- Kč pro Fakultní nemocnici v Praze – Motole: Finanční dar je určen k nákupu zevních fixatérů firmy ORTHOFIX pro 2. ortopedickou kliniku, která zajišťuje rozsáhlou operativu poraněných kostí v dětském věku a je součástí dětského traumacentra.

Šeky pro jednotlivá traumacentra předávají zástupci RSTS a NF Kolečko v rámci koncertů pořádaných jako výjimečné poděkování pro všechny klienty, kteří se zapojili do projektu „Rozsviťte raději dětské oči“.

V Plzni (9.2.), Ostravě (2.3.), Brně (16.3.) a Praze (9.4.) zahraje tisícům přispěvatelů skutečně hvězdná sestava: 4TET s Jiřím Kornem, Miroslav Žbirka a skupina Kryštof s charismatickým Richardem Krajčem. A Kolečku je ctí, že může být součástí takového projektu.

Nejnovější zprávy

Je objednáno!

Trvalo to více než rok, než se nám podařilo shromáždit peníze na skeletální

Už jen kousíček…

Děkujeme všem, kteří vyslyšeli naše vánoční přání a přispěli do sbírky na nákup