SPŘÍZNĚNÍ V DEJVICÍCH VYNESLO 150.000,- KČ

Druhá divadelní benefice ve prospěch Kolečka proběhla 21.listopadu 2006. Rodina Dejvického divadla v čele s „mámou“ – paní ředitelkou Evou Měřičkovou – nám opět otevřela svou laskavou náruč k potěšení všech přítomných a k užitku Centra dětské traumatologie (páni doktoři Petr Havránek a Tomáš Pešl jakožto jeho zástupci tak byli zasaženi obojím, užitkem i radostí). V úvodu večera krátce promluvila předsedkyně správní rady Linda Jandová, jež v rozrušení nad tolika spřízněnými tvářemi a dušemi pozapomněla předat panu Prof.Havránkovi šek, tedy předmět doličný, kvůli němuž všichni přítomní přispěchali do Zelené ulice. Nakonec ale vše šťastně dopadlo a příslib 150.000,-Kč putoval do aktovky pana přednosty Havránka.
Poté již se rozevřela opona a pánové Jaroslav Plesl, Václav Neužil, Martin Myšička i dámy Lenka Krobotová a Martha Issová, jakož i jejich kolegové sehráli známý kus J.W.Goetha Spříznění volbou (avšak v první české dramatizaci tohoto díla) v režii pana J.A. Pitínského. Vřele jeho shlédnutí doporučujeme všem, kteří doposud váhali.
V Dejvicích nám bylo milo. Sluší se vřele poděkovat za podporu a pomoc. Děkujeme!

Nejnovější zprávy

Je objednáno!

Trvalo to více než rok, než se nám podařilo shromáždit peníze na skeletální

Už jen kousíček…

Děkujeme všem, kteří vyslyšeli naše vánoční přání a přispěli do sbírky na nákup