Multifunkční věž už pomáhá

Poté, co se na kontě NF Kolečko sešlo více než 330.000,- Kč od větších i malých přispěvatelů, obchodních společností i jednotlivců, putovala částka na zvláštní účet Centra dětské traumatologie při Fakultní Thomayerově nemocnici. Chybějící (a upřímně řečeno velmi podstatnou) část finančních prostředků uvolnilo vedení nemocnice, podle slov přednosty Kliniky dětské chirurgie a traumatologie Prof. MUDr.Petra Havránka, CSc. byla hlavním impulsem tohoto počinu právě dlouhodobá aktivita Kolečka. Toť nás věru těší.
Ten zázračný přístroj jsme my i novináři měli možnost vidět v úterý 3.10.2006, kdy nám jej hrdě představili právě pan přednosta Havránek a ředitel FTN MUDr. Petr Malý. A co všechno „endoskop“umí?

Mimo kamery, snímající obraz přenesený z tělní dutiny, disponuje zdrojem studeného světla, nutného k dokonalému osvětlení dutiny, generátor pro elektrochirurgii, sloužící k řezání tkání i zastavování krvácení a přístroj k naplňování tělesné dutiny plynem nebo kapalinou.
K této multifunkční věži lze potom připojit „nástavce“, tedy hlavně optiku a speciální nástroje k vyšetřování a operování v jednotlivých tělních dutinách:

  • ve velkých kloubech (artroskop),
  • ve velkých tělních dutinách (laparoskop,torakoskop),
  • v mozkových komorách (neuroendoskop),
  • v průdušnici a průduškách(bronchoskop),
  • v močové trubici a měchýři (cystouretroskop),apod.

Věž pro endoskopická vyšetření má pro pacienty kliniky několik zásadních významů: jednak endoskopické výkony, ať diagnostické, nebo přímo operační jsou tzv. miniinvazívní, to znamená, že do tělní dutiny chirurg proniká jedním nebo několika otvory o průměru několik milimetrů, nepoužívá se tedy rozsáhlých chirurgických řezů, pacient se rychleji zotavuje a výkony jsou i kosmeticky velmi přijatelné. Další důvod, zřejmě nejpodstatnější, je fakt, že v současné špičkové medicíně, kterou péče o poraněné děti v traumatologických centrech i podle předpisu Ministerstva zdravotnictví být má, je endoskopické vyšetření zcela nepostradatelné a patří k základnímu sortimentu instrumentálního vybavení.
Endoskopické operace se samozřejmě provádějí i u některých chorob původu poúrazového nebo neúrazového, které do spektra kliniky také patří. Posledním důvodem, proč je endoskopické vyšetření v komplexní péči o poraněné dítě nepostradatelné, je fakt, že některé výkony lze provádět pouze endoskopickou cestou. Život zachraňující vyčištění dýchacích cest bronchoskopem, či ozřejmení přetržené močové trubice uretroskopicky, jsou pouze příklady použití endoskopu jako jediné diagnostické či léčebné metody.

Kolečko tedy poprvé proběhlo cílem. Ale na stupně vítězů, hymnu a sekt (ten je levnější…) zdaleka není čas. Je to totiž štafeta. Poběžíte s námi dál? Sbírka pro Centrum dětské traumatologie v Krči pokračuje. Chtěli bychom lůžkové oddělení vybavit hezkým nábytkem, optimistickými doplňky interiéru a barevnými lůžkovinami zejména pro malé pacienty. Vždyť na těch postýlkách často tráví dlouhé týdny a měsíce.

Nejnovější zprávy

Den pro dobro

V roce 2012 vznikla v USA myšlenka vytvořit protipól nákupní horečce spojené s

Blížíme se k cíli

Postele pro Centrum dětské traumatologie Fakultní nemocnice v Ostravě už pomalinku vyhlížejí své