Proběhl první ročník akce „O Kolečko víc“

S úspěchem proběhl první ročník akce „O Kolečko víc“, tedy pilotní akce Nadačního fondu Kolečko.

V Andelshotelu Praha se 10. listopadu konal společenský večer Kolečka s dražbou portrétů osobností a volných snímků fotografa Tomáše Berana. Za pomoci excelentních moderátorů Evy Holubové a Jana Krause se podařilo nashromáždit částku 309.000 Kč!

Nejen na dražbu, ale i vystoupení Dana Bárty, Matěje Rupperta a Heleny Vondráčkové se přišlo podívat téměř 300 lidí. Mezi nejvzácnější hosty patřili nejen mnozí portrétovaní (např Ivana Chýlková, Bára Seidlová, Kateřina Winterová), ale i pan Karel Schwarzenberg, jenž se pustil do aukčního „boje“ o hned několik fotografií. Nejvýše vydraženou snímkem se stal portrét Marka Vašuta – 40.000 Kč.

Večer shlédl i prof. MUDr. Petr Havránek, CSc., šéf Centra dětské traumatologie Thomayerovy fakutní nemocnice v Praze Krči. Právě ve prospěch tohoto oddělení byla aukce uspořádána.

Také aukce obrazů Bratří Cettlů v hotelu Vladimir v Ústí nad Labem, která proběhla 18.11. byla velmi úspěšná. Ve prospěch Nadačního fondu Kolečko se podařilo nashromáždit částku 42.000 Kč! Všem dražitelům a tudíž milým dárcům, jakožto i panu Vladimíru Cettlovi patří velký dík!

Nejnovější zprávy

Je objednáno!

Trvalo to více než rok, než se nám podařilo shromáždit peníze na skeletální

Už jen kousíček…

Děkujeme všem, kteří vyslyšeli naše vánoční přání a přispěli do sbírky na nákup