Proběhl první ročník akce „O Kolečko víc“

S úspěchem proběhl první ročník akce „O Kolečko víc“, tedy pilotní akce Nadačního fondu Kolečko.

V Andelshotelu Praha se 10. listopadu konal společenský večer Kolečka s dražbou portrétů osobností a volných snímků fotografa Tomáše Berana. Za pomoci excelentních moderátorů Evy Holubové a Jana Krause se podařilo nashromáždit částku 309.000 Kč!

Nejen na dražbu, ale i vystoupení Dana Bárty, Matěje Rupperta a Heleny Vondráčkové se přišlo podívat téměř 300 lidí. Mezi nejvzácnější hosty patřili nejen mnozí portrétovaní (např Ivana Chýlková, Bára Seidlová, Kateřina Winterová), ale i pan Karel Schwarzenberg, jenž se pustil do aukčního „boje“ o hned několik fotografií. Nejvýše vydraženou snímkem se stal portrét Marka Vašuta – 40.000 Kč.

Večer shlédl i prof. MUDr. Petr Havránek, CSc., šéf Centra dětské traumatologie Thomayerovy fakutní nemocnice v Praze Krči. Právě ve prospěch tohoto oddělení byla aukce uspořádána.

Také aukce obrazů Bratří Cettlů v hotelu Vladimir v Ústí nad Labem, která proběhla 18.11. byla velmi úspěšná. Ve prospěch Nadačního fondu Kolečko se podařilo nashromáždit částku 42.000 Kč! Všem dražitelům a tudíž milým dárcům, jakožto i panu Vladimíru Cettlovi patří velký dík!

Nejnovější zprávy

Den pro dobro

V roce 2012 vznikla v USA myšlenka vytvořit protipól nákupní horečce spojené s

Blížíme se k cíli

Postele pro Centrum dětské traumatologie Fakultní nemocnice v Ostravě už pomalinku vyhlížejí své