Vznikl kousek prima světa

Po roce od první schůzky v Thomayerově nemocnici jsme 25. září přestřihli pásku nové lůžkové části Kliniky dětské chirurgie a traumatologie. Kolečko věnovalo 1 684 609 Kč, Thomayerova nemocnice 965 tis. Kč. Původní rozpočet  jsme překročili o třetinu, když se v průběhu rekonstrukce ukázalo, že bude třeba na celém oddělení vyměnit podlahovou krytinu. Oslovili jsme naše stálé partnery a zareagovali fantasticky – více než 400 tis. Kč jsme shromáždili za necelé dva měsíce! Velkou oporou nám byla televize Prima prostřednictvím komunitního projektu Prima SVĚT, jehož cílem je zatraktivňovat veřejná místa. Prima pomohla finančními prostředky vlastních partnerů, dobrovolnickou prací a především kompletním vybavením Primáčkova dětského koutku.

Celkové náklady na rekonstrukci překročily 2,6 mil korun. Nové pokoje výrazně uleví přetíženému lůžkovému oddělení v pavilonu B4, z 16 nových lůžek je 9 určeno pro doprovod nejmenších pacientů. Navíc je oddělení umístěno přímo u urgentního příjmu, rehabilitace a RTG. „Chtěl bych velice poděkovat paní ředitelce Lindě Jandové z nadačního fondu Kolečko a také TV Prima za štědrou pomoc a spoluúčast na rekonstrukci a rozšíření Kliniky dětské chirurgie a traumatologie. Vážím si této pomoci, protože vím, že v dnešní nelehké době není samozřejmostí a vůbec jednoduché jakýmkoliv způsobem pomáhat v tak veliké míře jako právě v tomto případě.“, řekl ředitel TN doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc a dodal: „Zároveň chci poděkovat lékařům a sestrám z kliniky, kteří se na této přestavbě také spolupodíleli.“  Za ně promluvil přednosta kliniky Prof. MUDr.  Petr Havránek, CSc.:  „Klinika dětské chirurgie a traumatologie pracovala dosud ve stísněných prostorách, které již nedostačovaly stále stoupajícímu počtu hospitalizovaných i operovaných dětí. Současný způsob péče o nemocné děti vyžaduje nejen lůžka pro pacienty, ale i možnost ubytování doprovodu rodinných příslušníků, herny, edukační a jiné prostory. Proto s velkou radostí a úlevou vítáme rozšíření lůžkové části kliniky a děkujeme hlavně nadačnímu fondu Kolečko, televizi Prima i ostatním sponzorům.“

Rozšíření lůžkové části kliniky je v oblasti podpory dětských úrazových center největším projektem v patnáctileté historii nadačního fondu. Víme, že lékařská péče je v Krči už tradičně na špičkové úrovni, stejně jako přístrojové vybavení, ale úspěch léčby mnohdy závisí na dalších faktorech – třeba i na příjemném, útulném prostředí, poskytujícím v rámci možností určité soukromí nebo pro menší děti pobyt s doprovodem. Všechny finanční prostředky poskytnuté fondem pocházejí ze soukromých zdrojů a jsme za ně všem našim partnerům nesmírně vděčni, každá stokoruna našla své uplatnění. A ještě najde…,

Na zútulnění oddělení se částečně podílel také komunitní projekt Prima SVĚT, který pomohl zprostředkovat finance i vybavení interiéru v hodnotě přes 400 000 Kč. Vznikl zde i Primáčkův dětský koutek, kde se budou děti moci odreagovat a užít si trochu zábavy nejen s Primáčkem. „

Děkujeme všem partnerů a dárcům, kteří tento projekt umožnili dotáhnout do úspěšného konce:

Colonnade Insurance.S.A., Nadační fond rodiny Sýkorovy, Nadační fond Centrálního depozitáře cenných papírů, Amway Česká republika a Slovensko s.r.o., Petr Krogman, Lukáš Otys, VKS Legal advokátní kancelář, Samsung, ASKO nábytek, Bambule – Království hraček, Nakladatelský dům GRADA a mnoho dalších…

Nejnovější zprávy

Den pro dobro

V roce 2012 vznikla v USA myšlenka vytvořit protipól nákupní horečce spojené s

Blížíme se k cíli

Postele pro Centrum dětské traumatologie Fakultní nemocnice v Ostravě už pomalinku vyhlížejí své