V Hradci se pumpuje

Je to skoro deset let, co jsme Centru dětské traumatologie zakoupili přístroje pro infuzní léčbu, které dokážou sofistikovaně a cíleně dávkovat léčiva zejména poraněným dětem ve věku od narození do patnácti let. Není divu, že nám pumpy trochu zestárly. V březnu jsme s velkou radostí předali MUDr. Jindřichu Preisovi a jeho kolegům čtyři zbrusu nové kousky za více než 200.000,- Kč.

„Jsme za ně velmi vděčni, jejich využití v péči o poraněné dětské pacienty je prakticky každodenní,“ řekl vedoucí lékař Centra dětské traumatologie FN HK MUDr. Jindřich Preis. V Hradci Králové jsme byli naposledy loni v lednu s jedním ze soutěžních týmu české verze Pevnosti Boyard. Herci Jan Čenský, Lukáš Langmajer a Karel Hynek s moderátorkou Evou Decastelo pomohli obnovit zastaralé vybavení pokojů lůžkového oddělení. Celkem už Kolečko hradeckému traumacentru nadělilo vybavení za více než 1,2 mil. Kč. Díky všem, kteří do toho šli s námi!

Nejnovější zprávy

Den pro dobro

V roce 2012 vznikla v USA myšlenka vytvořit protipól nákupní horečce spojené s

Blížíme se k cíli

Postele pro Centrum dětské traumatologie Fakultní nemocnice v Ostravě už pomalinku vyhlížejí své