Dožij se dvaceti se znovu rozjíždí

Dva roky po skončení pilotní části financované grantem z Norských fondů se náš preventivní projekt Dožij se dvaceti znovu probouzí. S Janou Neusarovou nás potěšilo pozvání evropské komisařky pro dopravu paní Violety Bulc na slavnostní vyhlášení cen “ Excellence in Safety Road Awards 2018″ 26. června v Bruselu. I když tentokrát na nás žádná „medajle“ nezbyla, setkání s kolegy s evropských zemí, s paní komisařkou a s prezidentem FIA (Mezinárodní automobilová federace) panem Jeanem Todtem (https://www.kolecko.cz/fotogalerie/jana-jean-a-ja) byla inspirativní a smysluplná. Opakovaná nominace je možná, tak budeme vylepšovat a třeba se zadaří příště. Podívejte se na šest vítězných projektů: http://www.erscharter.eu/about-the-charter/awards-ceremony_en.

Časopis Integrovaného záchranného systému „112“ publikoval v čísle 2/2018 článek o zapojení členů týmu posttraumatické péče Hasičského záchranného sboru ČR do projektu. http://www.hzscr.cz/clanek/casopis-112-rocnik-xvii-cislo-2-2018.aspx?q=Y2hudW09Nw%3d%3d

Uběhlo pár měsíců a s našimi partnery – týmem Výzkumu dopravní bezpečnosti ŠKODA AUTO a.s., ČSODN, policisty, hasiči, záchranáři Royal Rangers – už připravujeme podzimní „turnus“. Díky grantu ŠKODA AUTO a.s. navštívíme tři školy v Královéhradeckém kraji. Na obnovenou spolupráci se moc těšíme, stejně jako na studenty a novinky – například rozdělení akce do dvou dnů s odstupem několika týdnů mezi teoretickou a praktickou částí. 

I nadále bude součástí projektu dotazníkové šetření u absolventů i neúčastníků projektu, vyhodnocování provádí tým PhDr. Matúše Šuchy z Katedry psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, který se dlouhodobě věnuje dopravní psychologii, chování řidičů a faktorům ovlivňujícím tyto procesy.

Jednoznačným trendem v preventivních projektech je snaha o maximální zapojení cílové skupiny nebo lektorů věkově jí blízkých. Proto se k nám už na podzim přidají studenti andragogiky z Univerzity J.A.Komenského Michal Svoboda, Kamila Hanzalová a Kateřina Zůnová. 

Nejnovější zprávy

Den pro dobro

V roce 2012 vznikla v USA myšlenka vytvořit protipól nákupní horečce spojené s

Blížíme se k cíli

Postele pro Centrum dětské traumatologie Fakultní nemocnice v Ostravě už pomalinku vyhlížejí své