Beránku, otřes se!

Pečení velikonočních beránků ve vyhlášené pražské cukrárně Saint Tropez za vydatné pomoci food blogerky Koko, která je zároveň nejnovější posilou moderátorského týmu Evropy 2, přineslo Kolečku 39.200,- Kč! Použijeme je na nákup vybavení pro lůžkové oddělení Kliniky dětské chirurgie a traumatologie Thomayerovy nemocnice v Krči. Největší dík patří majiteli cukrárny Lukáši Otysovi, který celý projekt vymyslel, s pomocí svých přátel zrealizoval a dotáhl do konce. Děkujeme!

Nejnovější zprávy

Den pro dobro

V roce 2012 vznikla v USA myšlenka vytvořit protipól nákupní horečce spojené s

Blížíme se k cíli

Postele pro Centrum dětské traumatologie Fakultní nemocnice v Ostravě už pomalinku vyhlížejí své