Projekt Rozhlédni se! vstupuje do 4.sezóny

(Praha, 17.1.2013) – Nadační fond Kolečko oznamuje zahájení 4.sezóny projektu „Rozhlédni se!“, jehož cílem je prevence dětských úrazů v silničním provozu. V uplynulých třech letech navštívil realizační tým Rozhlédni se! 23 měst a najel téměř 30 000 kilometrů. Interaktivními tréninky prošlo na 5000 dětí.

Kolečko od počátku své existence v roce 2004 považuje práci v oblasti prevence za jeden ze dvou pilířů své činnosti, stejně důležitý jako je přímá finanční podpora osmi center dětské traumatologie. „Dlouhodobě a systematicky pomáháme těžce poraněným dětem tím, že nakupujeme léčebné přístroje a pomůcky a zlepšujeme prostředí dětských traumacenter. Vždycky jsme nějakým způsobem chtěli úrazům dětí především předcházet“, říká Linda Jandová, předsedkyně správní rady NF Kolečko. Konkrétní podobu a především šanci začít získal projekt prevence až na podzim roku 2009, kdy jeho koncept zaujal stavební Skupinu EUROVIA CS, která se okamžitě stala výhradním partnerem projektu „Rozhlédni se!“ a každoročně jej podporuje částkou 600.000,- Kč. „Zdraví dětí je jednou z nejdůležitějších stránek v našem životě. Proto jsme se rozhodli, že budeme podporovat projekt, který učí děti, jak úrazům předcházet. Není nám lhostejné, co se na silnicích děje poté, co je postavíme. Prevence a vzdělávání dětí v této problematice jsou podle mého názoru tou nejlepší a nejúčinnější formou, jak úrazovost dětí v silničním provozu snížit“, objasňuje filozofii stavební Skupiny EUROVIA CS předseda představenstva a generální ředitel Ing. Martin Borovka.

Projekt „Rozhlédni se!“ je realizován ve spolupráci s Federací dětských domovů a Muzeem policie ČR.

Úraz je nejčastější příčinou úmrtí člověka do 35 let věku a zvláště u dětí úrazy významně převažují. Nejtěžšími úrazy dětského věku jsou poranění při dopravních nehodách a po pádech z velké výšky (ty vznikají při volnočasových aktivitách a sportech). „Zranění v dopravě jsou velmi variabilní a obvykle těžká, protože většinou zasahují více tělesných systémů najednou“, konstatuje přednosta Kliniky dětské chirurgie a traumatologie Thomayerovy nemocnice v Krči a člen správní rady NF Kolečko Prof. MUDr. Petr Havránek, CSc. „Počet dětí, zemřelých při dopravních nehodách, se v posledních letech viditelně snižuje a jedním z důvodů je samozřejmě i prevence, která musí být komplexní a všudypřítomná. Jsem rád, že Kolečko realizuje vlastní zajímavý projekt a účinně tak přispívá ke snížení rizika závažných úrazů dětí v silničním provozu“, dodává pan profesor Havránek.

Odborným garantem a jedním z lektorů projektu „Rozhlédni se!“ je Robert Šťastný, uznávaný odborník v oblasti bezpečnosti v automobilové dopravě. Je zároveň hlavním tvůrcem konceptu interaktivního tréninku, který si dnes zástupci médií mohli vyzkoušet stejně jako děti ve věku od 6 do 10 let, které běžně školením procházejí. Projekt „Rozhlédni se!“ stojí na pěti základních pravidlech správného chování při pohybu na silnici, ať už se ho dítě zúčastní jako spolujezdec v autě, cyklista, chodec nebo například bruslař.

1. Rozhlédni se!
2. Připoutej se!
3. Buď vidět!
4. Pomáhej!
5. Chraň se!

„Zaměřujeme se na málo témat, zato ale na ta nejdůležitější. Snažíme se o srozumitelné a přesvědčivé podání a okamžité využití získaných vědomostí při praktických zkouškách“, vyjmenovává hlavní pozitiva projektu Robert Šťastný. V roce 2011 vytvořila výtvarnice Eva Sásová postavičky Lucie, jejího mladšího bratra Matěje a „mimoně“ Rajčete, které děti provázejí celým příběhem projektu. Minulý rok se do týmu přidal i populární herec a zpěvák Roman Vojtek, který se ochotně ujal role patrona: „Sám mám malé dítě a tent

Nejnovější zprávy

Den pro dobro

V roce 2012 vznikla v USA myšlenka vytvořit protipól nákupní horečce spojené s

Blížíme se k cíli

Postele pro Centrum dětské traumatologie Fakultní nemocnice v Ostravě už pomalinku vyhlížejí své