Děti si uvědomují, že jim na silnici hrozí nebezpečí

Praha (2. června) – Děti se na silnici nejvíce bojí v autě a na kole.

Ukazuje to průzkum, který mezi dvěma stovkami účastníků dětského dne Rozhlédni se! provedl Nadační fond Kolečko ve spolupráci se společností EUROVIA CS. Výsledky dokazují, že si děti jsou vědomy rizik, která jim v silničním provozu hrozí. Dětský den proběhl ve středu v Muzeu Policie ČR v Praze. V jeho rámci děti kreslily a psaly, jak si představují bezpečnou cestu na prázdniny.

Většina dětí si pod bezpečnou cestou představí jízdu v autě s použitím autosedačky. Mezi obrázky se dále nejvíc objevovaly děti na kole s cyklistickými přilbami na hlavách. Naopak ve velmi malé míře si děti uvědomují důležitost maximální povolené rychlosti. Obrázky se značkou „padesátky“ byly spíše raritou. Dětské výtvory zároveň naznačují, že co jedni vnímají jako nebezpečné, druhé neznepokojuje a naopak. Poselství je jasné, stále je děti co učit. „Pořád je mnoho dětí a rodičů, kteří si rizika silničního provozu dokonce neuvědomují vůbec. Jedním z nástrojů, který děti v tomto směru vzdělává a radí jim, je projekt Rozhlédni se!, který jsme v lednu letošního roku společně se společností EUROVIA spustili,“ komentuje situaci Linda Jandová, předsedkyně Správní rady Nadačního fondu Kolečko.

V rámci dětského dne v Muzeu Policie ČR se děti zúčastnily interaktivního školení, jehož náplní byly názorné ukázky správného chování v silničním provozu. Nabyté vědomosti potom aplikovaly v kvízech a hrách. Zábavu doplňovalo vystoupení DJ Klauna, dětské karaoke a zvířátka z balónkové dílny.

„Stavební Skupina EUROVIA CS se zabývá mimo jiné výstavbou silnic. Již při jejich výstavbě se zaměřujeme na to, aby byly pro své uživatelé bezpečné.

Děti jsou nedílnou součástí silničního provozu a bohužel jsou také často účastníky nehod. Proto jsme se rozhodli věnovat pozornost této problematice,“ sdělila Iveta Štočková, tisková mluvčí společnosti EUROVIA CS.

V České republice téměř polovina všech úrazů dětí do 15 let vzniká v souvislosti s pohybem dětí v dopravním prostředí. Od roku 2000 do konce dubna 2010 zemřelo v České republice v důsledku dopravních nehod 316 dětí ve věku do 15 let. Jenom za první čtyři měsíce letošního roku zemřelo na silnicích pět dětí, což je o dvě více, než ve stejném období loňského roku!

Dětský den představuje pouze jednu z aktivit projektu Rozhlédni se! Tento projekt je putovní a cestuje po základních školách napříč Českou republikou. Jeho základem jsou interaktivní tréninky dovedností, které děti odpovídající formou upozorňují, na co si dávat na chodníku a na silnici pozor. Součástí programu jsou také různé kvízy a poznávací soutěže, ve kterých si děti vyzkouší, jak dobře znají dopravní značky, jak se správně připoutat v autě nebo jak se vybavit pro jízdu na kole.

Odborným garantem a realizátorem školení je Robert Šťastný, odborník na problematiku bezpečnosti silničního provozu.

Celý projekt běží ve spolupráci s Muzeem Policie ČR. Partnerem projektu je také Federace dětských domovů ČR.

Nejnovější zprávy

Den pro dobro

V roce 2012 vznikla v USA myšlenka vytvořit protipól nákupní horečce spojené s

Blížíme se k cíli

Postele pro Centrum dětské traumatologie Fakultní nemocnice v Ostravě už pomalinku vyhlížejí své