Milion korun na léčení zraněných dětí

Raiffeisen stavební spořitelna a.s. se rozhodla navázat na loňský úspěšný projekt spolupráce s Kolečkem a v listopadu a prosinci 2008 opět věnovala 50,- Kč z každé nově uzavřené smlouvy ve prospěch zraněných dětí. K částce 657.800,- Kč od RSTS a.s. přidal nadační fond Kolečko 342.451,- Kč (díky generálnímu partnerovi, společnosti Apotex Česká republika), a tak si dětská traumacentra v Hradci Králové, Ústí nad Labem a Českých Budějovicích mohla rozdělit více než 1 milion Kč na nákup přístrojů a léčebných pomůcek. V současné době probíhají na jednotlivých odděleních setkání zástupců RSTS a.s. a nadačního fondu Kolečko s novináři a lékaři, kteří prezentují, jakým způsobem oddělení sponzorský dar využila.

Máme za sebou milé setkání ve fakultní nemocnici v Hradci Králové, kterého se kromě pana primáře MUDr. Jindřicha Preise zúčastnil regionální ředitel RSTS a.s. Ing. Eduard Kolář a obě „Kolečkové“ Lindy – Rybová i Jandová. Centrum dětské traumatologie požádalo o příspěvek ve výši 340.251,- Kč na nákup 5 infuzních pump a 3 perfuzorů s příslušenstvím. Kromě zjevného rozdílu mezi starými a novými přístroji popsal MUDr. Jindřich Preis, PhD. i výhody týkající se funkčnosti moderního vybavení: „Nové přístroje pro podávání tekutin a léků nitrožilně od jednoho výrobce nahradily staré, nespolehlivé a vysloužilé, navíc od různých výrobců a tím každý s jiným ovládáním. Teď máme programovatelné přístroje, takže jsou nastaveny limity pro podání maximální dávky konkrétních léčiv k zamezení podání jejich nepřiměřené dávky. Došlo tak ke zjednodušení obsluhy, zlepšení plynulosti podávání a komfortu pacienta a v neposlední řadě i ke zvýšení bezpečnosti podávaných léčiv“.

Ve čtvrtek 14. 5. nás čeká návštěva Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, kde většina z nás poprvé v životě (naštěstí) uvidí monitory vitálních funkcí typů Dinamap ProCare 400 a Dash 4000. Ty si tamnější dětské traumacentrum pořídilo za 330.000,- Kč. Stejná částka putovala i na konto fakultní nemocnice v Českých Budějovicích, kam se v nejbližších týdnech pojedeme podívat na akumulátorovou vrtačku s poetickým názvem Kolibřík, používanou při skeletálních operacích dětských pacientů.

Nejnovější zprávy

Den pro dobro

V roce 2012 vznikla v USA myšlenka vytvořit protipól nákupní horečce spojené s

Blížíme se k cíli

Postele pro Centrum dětské traumatologie Fakultní nemocnice v Ostravě už pomalinku vyhlížejí své